NamedNodeMap#

NamedNodeMap.getNamedItemNS()#

Metoda getNamedItemNS() zwraca atrybut o określonej przestrzeni nazw i nazwie lokalnej z listy atrybutów skojarzonej z daną mapą nazwanych atrybutów. Jeśli w liście atrybutów nie ma atrybutu spełniającego te wymagania to zwrócona zostanie wartość null.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var attr = namedNodeMap.getNamedItem(namespace, localName);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody getNamedItemNS(namespace, localName) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Zwróć wynik pobrania atrybutu poprzez przestrzeń nazw i nazwę lokalną z przekazaniem namespace, localName i elementu skojarzonego z obiektem kontekstu.

Alternatywnie można skorzystać z identycznie działającej metody Element.getAttributeNodeNS().

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		function getNamedItemNS(namespace, localName){

			var p = document.getElementsByTagName("p")[0]; // referencja do akapitu

			p.setAttributeNS("ns1", "ID", "Test1");
			p.setAttribute("id", "Identyfikator");
			p.setAttributeNS("ns2", "A:NEW", "Test2");

			var allAttr = p.attributes;
			var attr = allAttr.getNamedItemNS(namespace, localName); // atrybut o określonej przestrzeni nazw i nazwie lokalnej

			var info = document.getElementById("info");

			info.innerHTML = "Interfejs mapy nazwanych atrybutów: " + allAttr // [object NamedNodeMap]
					+ "<br>" + "Właściwość length: " + allAttr.length;

			if (attr){

				info.innerHTML += "<br><br>" + "Interfejs atrybutu: " + attr
						+ "<br>" + "Pierwszy argument z metody: " + namespace
						+ "<br>" + "Drugi argument z metody: " + localName
						+ "<br>" + "Właściwość namespaceURI: " + attr.namespaceURI
						+ "<br>" + "Właściwość prefix: " + attr.prefix
						+ "<br>" + "Właściwość localName: " + attr.localName
						+ "<br>" + "Właściwość name: " + attr.name
						+ "<br>" + "Właściwość value: " + attr.value;

			}

			else{

				info.innerHTML += "<br><br>Wartość: " + String(attr)
						+ "<br>" + "Pierwszy argument z metody: " + namespace
						+ "<br>" + "Drugi argument z metody: " + localName;

			}

		}

	</script>

</head>

<body>
	<p>Akapit z atrybutami ustawianymi z poziomu skryptu:</p>
	<ul>
		<li>p.setAttributeNS("ns1", "ID", "Test1");</li>
		<li>p.setAttribute("id", "Identyfikator");</li>
		<li>p.setAttributeNS("ns2", "A:NEW", "Test2");</li>
	</ul>

	<p>Kliknij przycisk by pobrać atrybut o określonej przestrzeni nazw i nazwie lokalnej z listy atrybutów akapitu.</p>
	<input type="button" value="getNamedItemNS('ns1','ID')" onclick="getNamedItemNS('ns1','ID')">
	<input type="button" value="getNamedItemNS('','ID')" onclick="getNamedItemNS('','ID')">
	<input type="button" value="getNamedItemNS(null,'id')" onclick="getNamedItemNS(null,'id')">
	<input type="button" value="getNamedItemNS('','id')" onclick="getNamedItemNS('','id')">
	<input type="button" value="getNamedItemNS('ns2','NEW')" onclick="getNamedItemNS('ns2','NEW')">
	<input type="button" value="getNamedItemNS('ns2','new')" onclick="getNamedItemNS('ns2','new')">
	<input type="button" value="getNamedItemNS('ns2','A:NEW')" onclick="getNamedItemNS('ns2','A:NEW')">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla pobranych atrybutów:</p>
	<p id="info"></p>
</body>

</html>

Na chwilę obecną jedynie przeglądarki Firefox i Chrome obsługują metodę getAttributeNodeNS() zgodnie z najnowszymi wymaganiami specyfikacji DOM4. IE wiele aspektów związanych z atrybutami obsługuje błędnie.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
[LegacyUnenumerableNamedProperties]
interface NamedNodeMap {
	Attr? getNamedItemNS(DOMString? namespace, DOMString localName);
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

NamedNodeMap (H1) NamedNodeMap.getNamedItemNS() (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)