HTMLCollection#

Wstęp#

Interfejs HTMLCollection stanowi definicję Web IDL dla uporządkowanych kolekcji, których elementami mogą być tylko węzły elementowe. Obiekty typu HTMLCollection są potocznie nazywane kolekcjami elementowymi # i skojarzone zostały z kilkoma podstawowymi zagadnieniami.

DOM4 wprowadza gruntowne zmiany dla tego interfejsu, gdyż w przeszłości był on definiowany jedynie dla elementów HTML w specyfikacji DOM Level 2 HTML. Obecnie kolekcje elementowe mogą występować w dowolnych dokumentach XML czy HTML. Nazwę "HTMLCollection" pozostawiono ze względów historycznych.

Kolekcja elementowa została wprowadzona w celu konkretyzacji kolekcji węzłowych, ale stanowi osobny rodzaj. Wynika to z faktu, że obiekty typu HTMLCollection zawierają jedynie węzły elementowe, dla których przydatna i bardzo popularna okazuje się metoda HTMLCollection.namedItem(). W przypadku pozostałych węzłów nie miałaby ona najmniejszego sensu, gdyż atrybuty id i name występują jedynie w elementach. Kolekcja elementowa jest zawsze aktualna, niezależnie od pobierającego ją polecenia.

Interfejs HTMLCollection nie dziedziczy z żadnego innego interfejsu w ogólnym ujęciu DOM, chociaż w środowisku JS obiekty implementujące ten interfejs będą dziedziczyły z prototypu najwyższego rzędu. Zachowanie takie jest czymś normalnym w przypadku języka ECMAScript.

Kolekcję elementową (lub jej pochodną) można uzyskać za pomocą poleceń zawartych w poniższej tabeli:

HTMLCollection

DOM4:

HTML5:

HTMLAllCollectionHTMLFormControlsCollectionHTMLOptionsCollection

HTML5:

HTML5:

HTML5:

Właściwości HTMLCollection#

NazwaOpis
HTMLCollection.lengthZwraca liczbę węzłów elementowych zawartych w danej kolekcji elementowej.

Metody HTMLCollection#

NazwaOpis
HTMLCollection.item()Zwraca węzeł elementowy o określonym indeksie z danej kolekcji elementowej.
HTMLCollection.namedItem()Zwraca pierwszy węzeł elementowy o określonej wartości atrybutu id lub name z danej kolekcji elementowej.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
[LegacyUnenumerableNamedProperties]
interface HTMLCollection # {
	readonly attribute unsigned long length;
	getter Element? item(unsigned long index);
	getter Element? namedItem(DOMString name);
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

HTMLCollection (H1) Wstęp (H2) Właściwości HTMLCollection (H3) Metody HTMLCollection (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)