ProcessingInstruction#

Wstęp#

Interfejs ProcessingInstruction stanowi definicję Web IDL dla jednego z węzłów występujących w drzewie węzłów. Obiekty typu ProcessingInstruction są potocznie nazywane instrukcjami przetwarzania # (pochodna węzłów znakowych) i skojarzone zostały z kilkoma podstawowymi zagadnieniami.

Interfejs ProcessingInstruction dziedziczy z interfejsu CharacterData, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia).

Instrukcję przetwarzania można utworzyć za pomocą metody:

Właściwości ProcessingInstruction#

NazwaOpis
ProcessingInstruction.targetZwraca cel wskazujący na moduł, do którego będą kierowane dane tekstowe (instrukcje) z danej instrukcji przetwarzania.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
interface ProcessingInstruction # : CharacterData {
	readonly attribute DOMString target;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

ProcessingInstruction (H1) Wstęp (H2) Właściwości ProcessingInstruction (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)