TreeWalker#

TreeWalker.root#

Właściwość root zwraca korzeń (węzeł) skojarzony z danym przemierzaczem drzewa. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var walker_root = treeWalker.root;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Korzeniem może być dowolny rodzaj węzła, jest on ustawiany bezpośrednio przy tworzeniu przemierzacza drzewa (pierwszy argumenty) za pomocą metody Document.createTreeWalker(), w żaden sposób nie zależy od przekazywanej maski bitowej (drugi argumenty) czy filtra (trzeci argument), i dodatkowo nigdy nie ulega zmianie.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowego przemierzacza drzewa (maska bitowa oraz filtr są domyślne)
	var walker1 = document.createTreeWalker(document);

	// Tworzymy nowego przemierzacza drzewa (maska bitowa oraz filtr są domyślne)
	var walker2 = document.createTreeWalker(document.documentElement);

	// Tworzymy nowego przemierzacza drzewa (maska bitowa oraz filtr są domyślne)
	var walker3 = document.createTreeWalker(document.createTextNode(""));

	document.write(walker1.root); // [object HTMLDocument]
	document.write("<br><br>");
	document.write(walker2.root); // [object HTMLHtmlElement]
	document.write("<br><br>");
	document.write(walker3.root); // [object Text]

</script>

W obiektach typu TreeWalker korzeń nie zawsze musi pełnić rolę ogranicznika przy przemieszczaniu między węzłami, jak miało to miejsce w obiektach NodeIterator. Jeśli bieżący węzeł należy do poddrzewa w korzeniu to możliwe jest przejście w górę jedynie do samego korzenia. Ale kiedy bieżący węzeł z jakiegoś powodu znajdzie się poza poddrzewem korzenia i następnie umieścimy go w innym drzewie węzłów, to możliwe będzie swobodne poruszanie się w górę, aż do ostatniego nadrzędnego węzła. W tym wypadku korzeń przemierzacza nie stanowi już żadnego ograniczenia, chyba że w jakiś sposób ponownie powrócimy do korzenia lub zawartych w nim węzłów (szczegóły).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<div id="box">
	<p>Pierwszy akapit.</p>
	<P>Drugi akapit.</p>
	<P>Trzeci akapit.</P>
</div>

<div id="box2">
</div>

<script>

	var root = document.getElementById("box");
	var new_parent = document.getElementById("box2")

	// Tworzymy nowego przemierzacza drzewa (filtr jest domyślny)
	var walker = document.createTreeWalker(root, NodeFilter.SHOW_ALL);

	document.write(walker.root); // [object HTMLDivElement]
	document.write("<br>");
	document.write(walker.root.id); // box
	document.write("<br>");
	document.write(walker.parentNode()); // null (nie można przejść przed korzeń)
	document.write("<br>");
	document.write(walker.previousNode()); // null (nie można przejść przed korzeń)

	document.write("<br><br>");

	// Ustawiamy bieżący węzeł w przemierzaczu na pierwszy akapit
	document.write(walker.nextNode()); // [object Text]
	document.write("<br>");
	document.write(walker.nextNode()); // [object HTMLParagraphElement]
	document.write("<br>");
	document.write(walker.currentNode.textContent); // Pierwszy akapit.

	document.write("<br><br>");

	// Usuwamy bieżący węzeł z korzenia i wstawiamy do nowego rodzica
	new_parent.appendChild(root.removeChild(walker.currentNode));

	// Kilkukrotnie zmieniamy bieżący węzeł w przemierzaczu
	// Wybierane węzły znajdują się poza jego początkowym korzeniem 'root'
	document.write(walker.parentNode()); // [object HTMLDivElement]
	document.write("<br>");
	document.write(walker.currentNode.id); // box2
	document.write("<br>");
	document.write(walker.parentNode()); // [object HTMLBodyElement]
	document.write("<br>");
	document.write(walker.previousNode()); // [object HTMLHeadElement]

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface TreeWalker {
	[SameObject] readonly attribute Node root;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

TreeWalker (H1) TreeWalker.root (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)