Range#

Range.detach()#

Metoda detach() nie robi niczego sensownego. Pozostawiono ją w celu zachowania kompatybilności ze starszymi implementacjami.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
range.detach();

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody detach() nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Nie rób niczego.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowy zakres
	var range = document.createRange();

	document.write(range.startContainer); // [object HTMLDocument]
	document.write("<br>");
	document.write(range.endContainer); // [object HTMLDocument]
	document.write("<br>");
	document.write(range.startOffset); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(range.endOffset); // 0

	document.write("<br><br>");

	range.detach();

	document.write(range.startContainer); // [object HTMLDocument] Firefox i Chrome, wyjątek InvalidStateError dla pozostałych przeglądarek

</script>

Na chwilę obecną jedynie przeglądarki Firefox i Chrome obsługują metodę detach() zgodnie z najnowszymi wymaganiami specyfikacji DOM4.

W przypadku pozostałych programów metoda całkowicie odłącza (dezaktywuje) dany zakres, co jest prawidłowe względem poprzedniego standardu. Wszystkie zasoby związane z zakresem zostają zwolnione i nie można wywoływać na nim żadnych poleceń (zgłoszony zostanie wyjątek "InvalidStateError"). Ponowna aktywacja zakresu nie jest już możliwa, należy utworzyć nowy obiekt.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Range {
	void detach();
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Range (H1) Range.detach() (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)