DOMTokenList#

DOMTokenList.value#

Właściwość value zwraca lub ustawia w postaci łańcucha znakowego wartość w atrybucie skojarzonym z danym zestawem słów DOM.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var list_value = domTokenList.value; // getting
domTokenList.value = new_value; // setting

gdzie poszczególne człony oznaczają:

W zależności od podejmowanej akcji muszą zostać wykonane następujące kroki:

Odczyt wartości atrybutu (getting):

 1. Zwróć wynik działania kroków serializacji dla obiektu kontekstu.

Zmiana wartości atrybutu (setting):

 1. Wykonaj ustawienie wartości atrybutu dla elementu skojarzonego z obiektem kontekstu, z użyciem nazwy lokalnej jakiegoś atrybutu skojarzonej z obiektem kontekstu oraz przekazanej wartości.

Warto podkreślić, że właściwość value z zasady jest celem przy bezpośrednim ustawianiu wartości dla innej właściwości, która operuje na zestawie słów DOM, co jest realizowane za pośrednictwem mechanizmu automatycznego przekierowania na inną właściwość. Także przy odczycie właściwość value ma identyczne zachowanie, jak to zdefiniowane dla operacji stringifier.

W niektórych sytuacjach właściwość value może być wygodniejsza w użyciu niż sięgnięcie po metody z interfejsu DOMTokenList, np. ustawienie pustego łańcucha znakowego wyczyści nam uporządkowany zestaw słów, bez konieczności iterowania po wszystkich jego elementach i selektywnego usuwania każdego słowa z osobna.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	function showTokens(set){
		return Array.prototype.slice.call(set).join(" ");
	}

	var html = document.documentElement; // referencja do elementu HTML
	html.className = "Test1";

	document.write(html.classList.value); // Test1
	document.write("<br>");
	document.write(html.classList); // Test1
	document.write("<br>");
	document.write(showTokens(html.classList)); // Test1

	document.write("<br><br>");

	html.classList.value = "Test1 Test2 Test2"; // ustawiamy wartość atrybutu class przez zestaw

	document.write(html.classList.value); // Test1 Test2 Test2
	document.write("<br>");
	document.write(html.classList); // Test1 Test2 Test2
	document.write("<br>");
	document.write(showTokens(html.classList)); // Test1 Test2

	document.write("<br><br>");

	html.classList.value = ""; // ustawiamy wartość atrybutu class przez zestaw

	document.write(html.classList.value); // "" - pusty łańcuch znakowy
	document.write("<br>");
	document.write(html.classList); // "" - pusty łańcuch znakowy
	document.write("<br>");
	document.write(showTokens(html.classList)); // "" - pusty łańcuch znakowy

</script>

Właściwość value pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface DOMTokenList {
	attribute DOMString value;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

DOMTokenList (H1) DOMTokenList.value (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)