Event#

Event.initEvent()#

Metoda initEvent() inicjuje dane zdarzenie wartościami przekazanymi do metody.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
event.initEvent(type, bubbles, cancelable);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody initEvent(type, bubbles, cancelable) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Wykonaj inicjowanie z typem type, bąbelkowaniem bubbles oraz anulowaniem cancelable na obiekcie kontekstu.

Inicjowanie zdarzeń metodą initEvent() jest obowiązkowe w przypadku niezaufanych zdarzeń, przed ich wysłaniem za pomocą metody EventTarget.dispatchEvent(), które utworzone zostały za pomocą polecenia Document.createEvent(). Zdarzenia tworzone za pomocą konstruktora new Event(), i pochodnych, są inicjowane automatycznie. Także zaufane zdarzenia są inicjowane automatycznie przez daną implementacje.

W ramach uzupełnienia warto przeanalizować wady i zalety poszczególnych poleceń odpowiedzialnych za tworzenie niezaufanych zdarzeń.

Jeśli metoda initEvent() jest wielokrotnie wywoływana przed wysłaniem zdarzenia, to pod uwagę brane jest ostatnie takie wywołanie. Jeśli metoda initEvent() zostanie wywołana w trakcie propagacji zdarzenia (np. przez jakiś uchwyt zdarzenia), to nie powoduje ona żadnego efektu i musi zostać natychmiastowo zakończona.

Ze względów bezpieczeństwa zdarzenia modyfikowane przy użyciu metody initEvent() muszą ustawiać wartość właściwości Event.isTrusted na boolowskie false.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowe zdarzenie z domyślnymi wartościami
	var event = document.createEvent("Event");

	document.write(event); // [object Event]
	document.write("<br>");
	document.write(event.type); // "" - pusty łańcuch
	document.write("<br>");
	document.write(event.bubbles); // false
	document.write("<br>");
	document.write(event.cancelable); // false
	document.write("<br>");
	document.write(event.defaultPrevented); // false
	document.write("<br>");
	document.write(event.isTrusted); // false
	document.write("<br>");
	document.write(event.eventPhase); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(event.timeStamp); // liczba całkowita z wartością zależną od chwili uruchomienia przykładu
	document.write("<br>");
	document.write(event.currentTarget); // null
	document.write("<br>");
	document.write(event.target); // null

	document.write("<br><br>");

	event.initEvent("piesek", true, true); // inicjujemy zdarzenie własnymi wartościami

	document.write(event); // [object Event]
	document.write("<br>");
	document.write(event.type); // piesek
	document.write("<br>");
	document.write(event.bubbles); // true
	document.write("<br>");
	document.write(event.cancelable); // true
	document.write("<br>");
	document.write(event.defaultPrevented); // false
	document.write("<br>");
	document.write(event.isTrusted); // false
	document.write("<br>");
	document.write(event.eventPhase); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(event.timeStamp); // liczba całkowita z wartością zależną od chwili uruchomienia przykładu
	document.write("<br>");
	document.write(event.currentTarget); // null
	document.write("<br>");
	document.write(event.target); // null

</script>

Metodę initEvent() pozostawiono ze względu na polecenie Document.createEvent(). Warto nadmienić, że po zakończeniu obsługi wszystkich faz zdarzenia może ono zostać ponownie wysłane. Dzięki metodzie initEvent() można zmienić jego podstawowe parametry (typ, bąbelkowanie i anulowanie), co byłoby niemożliwe przy wykorzystaniu podstawowych właściwości zdarzeń, ponieważ są one tylko do odczytu.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
void initEvent(DOMString type, boolean bubbles, boolean cancelable);

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Event (H1) Event.initEvent() (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)