Podstawy#

Fecz#

Strony internetowe i aplikacje webowe tworzą wiele zapytań do serwera i mogą otrzymywać od niego wiele odpowiedzi. Wszystkie te zapytania i odpowiedzi występują pod pojęciem jednego procesu zwanego feczowaniem (fetching). Proces feczowania występuje najczęściej w połączeniu z adresami URL, czyli może przewijać się w wielu specyfikacjach WWW, które w jakikolwiek sposób przetwarzają adresy URL. W ramach uproszczenia tychże specyfikacji utworzono osobny dokument definiujący fecz:

Specyfikacja jest bardzo świeża i minie jeszcze sporo czasu nim pozostałe dokumenty całkowicie przejdą na nowy materiał. Mam tutaj na myśli głównie specyfikację HTML5, która na dzień dzisiejszy definiuje własny mechanizm feczowania zasobów, ale z informacją, że w przyszłości planowana jest zmiana.

Pisząc "specyfikacja fecz" lub "specyfikacja feczowania" mam na myśli przytoczoną wersję.

Dlaczego nazwy "fecz" i "feczowanie"?#

Oryginalne terminy "fetch" i "fetching" są proste i przyjemne, ale ze względu na sposób tworzenia kursów potrzebowałem ich sensownego spolszczenia. Rozważałem następujące warianty:

Ogólnie rzecz biorąc potrzebna jest polska nazwa, która wyrazi proces zapytania (bez konieczności uzyskania odpowiedzi) albo proces zapytania z odpowiedzią. Suma summarum pozostałem przy spolszczonym wariancie fecz/feczowanie, ale z możliwości przyszłej zmiany (czekam na jakieś sugestie).

Cele wyznaczone przez specyfikację#

W ramach ujednolicenia procesu feczowania w całej platformie webowej specyfikacja feczu zastępuje kilka algorytmów i standardów:

Ujednolicenie procesu feczowania zapewnia spójną obsługę:

Obsługa przez przeglądarki internetowe#

Na dzień dzisiejszy jedynie przeglądarka Firefox w wersji Nightly wdrożyła część poleceń z nowego API dla feczowania. Przed testowaniem należy przełączyć w about:config flagę dom.fetch.enabled na boolowską wartość true. Implementowanie przez pozostałe przeglądarki wydaje się być tylko kwestią czasu, chociaż nie mam żadnych szczegółowych informacji odnośnie planowanych terminów.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Podstawy (H1) Fecz (H2) Dlaczego nazwy "fecz" i "feczowanie"? (H3) Cele wyznaczone przez specyfikację (H3) Obsługa przez przeglądarki internetowe (H3)