Range#

Range.endOffset#

Właściwość endOffset zwraca przesunięcie końcowe (liczba całkowita) w danym zakresie. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var end_offset = range.endOffset;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Warto przypomnieć, że znaczenie przesunięcia końcowego będzie zależne od rodzaju samego węzła końcowego. W przypadku węzłów o charakterze tekstowym wartość liczbowa wskazuje na kolejne znaki w ich danych tekstowych. Dla pozostałych węzłów wartość liczbowa wskazuje na kolejne dzieci (węzły). Dla zwiniętych zakresów właściwość endOffset zawsze zwróci 0. Szczegóły tego zachowania można ustalić bezpośrednio z definicji punktu granicznego oraz długości węzła.

Przesunięcie końcowe można ustawiać na wiele różnych sposobów.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowy zakres
	var range = document.createRange();

	document.write(range.startOffset); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(range.endOffset); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(document.childNodes.length); // 1 - tylko jedno dziecko
	document.write("<br>");
	document.write(document.childNodes[0]); // [object HTMLHtmlElement]

	document.write("<br><br>");

	// Zmieniamy przesunięcie końcowe zakresu (na 1)
	range.setEnd(document, 1);

	document.write(range.startOffset); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(range.endOffset); // 1

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Range {
	readonly attribute unsigned long endOffset;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Range (H1) Range.endOffset (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)