XMLSerializer#

new XMLSerializer()#

Interfejs XMLSerializer może być wywoływany w roli konstruktora, dzięki czemu pozwala na bezpośrednie tworzenie nowych serializerów XML wprost z interfejsu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var new_serializer = new XMLSerializer();

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania konstruktora new XMLSerializer() nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Zwróć nowy obiekt typu XMLSerializer.

Obiekt zwracany przez konstruktor new XMLSerializer() implementuje interfejs XMLSerializer, dlatego ma dostęp do poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowy serializer DOM
	var serializer = new XMLSerializer();

	document.write(serializer); // [object XMLSerializer]
	document.write("<br>");
	document.write(serializer.constructor); // function XMLSerializer() { [native code] }

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
[Constructor]
interface XMLSerializer {
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

XMLSerializer (H1) new XMLSerializer() (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)