Node#

Node.parentElement#

Właściwość parentElement zwraca rodzica elementowego dla danego węzła. Jeśli węzeł nie posiada rodzica elementowego to zwrócona zostanie wartość null. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var parent_element = node.parentElement;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Właściwość parentElement zawsze zwróci wartość null dla węzłów typu Document i DocumentFragment, a także dla każdego nowego węzła tworzonego po stronie kodu JS, który jeszcze nie został dołączony do drzewa węzłów, lub który został z drzewa węzłów usunięty.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	document.write(document.parentElement); // null
	document.write("<br>");
	document.write(document.documentElement.parentElement); // null
	document.write("<br>");
	document.write(document.body.parentElement); // [object HTMLHtmlElement]
	document.write("<br>");
	document.write(document.body.firstChild.parentElement); // [object HTMLBodyElement]
	document.write("<br>");
	document.write(document.createElement("div").parentElement); // null
	document.write("<br>");
	document.write(document.createTextNode("").parentElement); // null

</script>

Na chwilę obecną jedynie przeglądarki Firefox i Chrome obsługują właściwość parentElement zgodnie z wymaganiami specyfikacji DOM4. Opera (Presto) i IE11 udostępniają tę właściwość jedynie dla węzłów typu Element.

Właściwość parentElement pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Node : EventTarget {
	readonly attribute Element? parentElement;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Node (H1) Node.parentElement (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)