DocumentType#

Wstęp#

Interfejs DocumentType stanowi definicję Web IDL dla jednego z węzłów występujących w drzewie węzłów. Obiekty typu DocumentType są potocznie nazywany deklaracjami typów dokumentów # (doctypes) i skojarzone zostały z kilkoma podstawowymi zagadnieniami.

Deklaracja typ dokumentu odpowiada jedynie za tryb renderowania danego dokumentu i w sporadycznych przypadkach może wpływać na zachowanie niektórych poleceń po stronie kodu JS. Jest ona spuścizną po starszych specyfikacjach i implementacjach, niestety wciąż istotną w przypadku dokumentów HTML (szczegóły).

Interfejs DocumentType dziedziczy po interfejsie Node, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia). Interfejs DocumentType bezpośrednio implementuje kolejny interfejs ChildNode ze wszystkimi jego podstawowymi zagadnieniami i poleceniami.

Deklarację typu dokumentu można utworzyć za pomocą metody:

Właściwości DocumentType#

NazwaOpis
DocumentType.nameZwraca nazwę dla danej deklaracji typu dokumentu.
DocumentType.publicIdZwraca identyfikator publiczny dla danej deklaracji typu dokumentu.
DocumentType.systemIdZwraca identyfikator systemowy dla danej deklaracji typu dokumentu.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
interface DocumentType # : Node {
	readonly attribute DOMString name;
	readonly attribute DOMString publicId;
	readonly attribute DOMString systemId;
};

DocumentType implements ChildNode;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

DocumentType (H1) Wstęp (H2) Właściwości DocumentType (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)