Ogólne#

Response#

W tym miejscu umieszczam powtarzające się specyficzne pojęcia i algorytmy w interfejsie Response.

Pojęcia#

response

Obiekt implementujący interfejs Response jest skojarzony z odpowiedzią # (response) [jakaś odpowiedź].

Obiekt implementujący interfejs Response jest skojarzony z obiektem typu Headers, który sam jest skojarzony z listą nagłówków w odpowiedzi i którego strażnikiem jest response.

Ciałem w obiekcie implementującym interfejs Response jest ciało skojarzone z jego odpowiedzią.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Ogólne (H1) Response (H2) Pojęcia (H3) response (H4)