Zdarzenia#

Typ error#

Typ:error
Interfejs:UIEvent jeśli generowane z interfejsu użytkownika, w przeciwnym razie Event.
Sync / Async:Async
BąbelkowanieNie
Zaufane celedefaultView, Element
AnulowanieNie
Domyślna akcjaBrak
Kontekst
(zaufane zdarzenia)

Zdarzenie typu error musi zostać wysłane przez aplikację kliencką w chwili, kiedy wczytywanie zasobu się nie powiodło albo powiodło, ale zasób nie może zostać prawidłowo zinterpretowany zgodnie ze swoją semantyką, np. dla błędnych obrazów, skryptów czy plików XML.

W przypadku HTML5 zdarzenie typu error jest automatycznie odpalane przez przeglądarki internetowe w wielu różnych sytuacjach, kiedy trzeba zasygnalizować, że jakaś operacja wygenerowała błąd. Oto najważniejsze z nich:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		@import url("nieistniejacy.css");

	</style>

</head>

<body>

	<p>
		<img src="nieistniejacy.gif" alt="">
	</p>

	<p>Generujemy zdarzenia błędów dla skryptu (wykonanie), stylu i grafiki (wczytanie).</p>

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla przechwyconego zdarzenia:</p>
	<p id="info"></p>

	<script>

		var info = document.getElementById("info");
		var img = document.getElementsByTagName("img")[0];
		var style = document.getElementsByTagName("style")[0];
		var head = document.getElementsByTagName("head")[0];

		function readInfo(e){

			var data = "Interfejs: " + e
				+ "<br>" + "e.type: " + e.type
				+ "<br>" + "e.currentTarget: " + e.currentTarget
				+ "<br>" + "e.target: " + e.target
				+ "<br>" + "e.eventPhase: " + e.eventPhase;

			// Tylko dla błędu skryptu
			if (e == "[object ErrorEvent]"){

				data += "<br>" + "e.message: " + e.message
					+ "<br>" + "e.filename: " + e.filename
					+ "<br>" + "e.lineno: " + e.lineno
					+ "<br>" + "e.colno: " + e.colno
					+ "<br>" + "e.error: " + e.error + "<br><br>";

			}
			else{
				data += "<br><br>";
			}

			info.innerHTML = info.innerHTML + data;

		}

		// Przechwyt zdarzenia sygnalizującego błędy
		img.addEventListener("error", readInfo, false);
		style.addEventListener("error", readInfo, false);
		window.addEventListener("error", readInfo, false); // przechwyci błąd skryptu

		document.addEventListener("error", readInfo, true); // przechwyci błąd grafiki i stylu
		document.head.addEventListener("error", readInfo, true); // przechwyci błąd stylu (ale nie grafiki)
		document.body.addEventListener("error", readInfo, true); // przechwyci błąd grafiki (ale nie stylu)

		makeError(); // generujemy błąd JS (brak takiej metody)

	</script>

</body>

</html>

Warto zauważyć, że błędy skryptów (szczególnie osadzonych) najczęściej zgłaszane będą jako pierwsze, gdyż przetwarzanie kodu JS odbywa się o wiele szybciej, niż próba wczytania nieistniejącego zasobu.

Trzeba nadmienić, że uchwyty przez właściwość i uchwyty przez atrybut, które zarejestrowano na elemencie <body> lub elementach ramek, są traktowane tak jakby zarejestrowano je na obiekcie Window, który je zawiera. Uwaga nie dotyczy uchwytów przez metodę.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
</head>

<body>

	<p>Generujemy zdarzenia błędów dla skryptu (wykonanie).</p>

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla przechwyconego zdarzenia:</p>
	<p id="info"></p>

	<script>

		var info = document.getElementById("info");

		function readInfo(e){

			var data = "Interfejs: " + e
				+ "<br>" + "e.type: " + e.type
				+ "<br>" + "e.currentTarget: " + e.currentTarget
				+ "<br>" + "e.target: " + e.target
				+ "<br>" + "e.eventPhase: " + e.eventPhase;

			// Tylko dla błędu skryptu
			if (e == "[object ErrorEvent]"){

				data += "<br>" + "e.message: " + e.message
					+ "<br>" + "e.filename: " + e.filename
					+ "<br>" + "e.lineno: " + e.lineno
					+ "<br>" + "e.colno: " + e.colno
					+ "<br>" + "e.error: " + e.error + "<br><br>";

			}
			else{
				data += "<br><br>";
			}

			info.innerHTML = info.innerHTML + data;

		}

		document.body.onerror = readInfo;

		document.body.addEventListener("error", readInfo, true); // uchwyt nie zostanie wywołany
		document.body.addEventListener("error", readInfo, false); // uchwyt nie zostanie wywołany

		makeError(); // generujemy błąd JS (brak takiej metody)

	</script>

</body>

</html>

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Zdarzenia (H1) Typ error (H2) Specyfikacje i inne materiały (H3)