Node#

Node.textContent#

Właściwość textContent zwraca lub ustawia zawartość tekstową dla danego węzła oraz jego potomków.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var all_text = node.textContent; // getting
node.textContent = new_value; // setting

gdzie poszczególne człony oznaczają:

W zależności od rodzaju węzła i podejmowanej akcji muszą zostać wykonane następujące kroki:

W celu pobrania lub zmiany zawartości tekstowej węzła typu Element początkujący programiści bardzo często sięgają po właściwość Element.innerHTML. Nie jest to dobre rozwiązanie, tekst musi zostać dodatkowo sparsowany (gorsza wydajność) oraz jest podatny na ataki typu XSS. Przy odczycie i ustawianiu surowego tekstu najlepiej używać wyłącznie właściwość textContent (lub jej odpowiedniki).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	document.write("<p>Pierwszy akapit.</p>");
	document.write("Tekst1");
	document.write("<br>");
	document.write("Tekst2");
	document.write("<br>");
	document.write(document.body.textContent); // "Tekst1Tekst2"
	document.write("<br>");
	document.write(document.textContent); // null
	document.write("<br>");

	var newFragment = document.createDocumentFragment(); // tworzymy nowy pusty fragment
	document.write(newFragment.textContent); // "" - pusty łańcuch

	newFragment.textContent = "Tekst fragmentu";
	document.write(newFragment.textContent); // "Tekst fragmentu"

	// Zmieniamy zawartość tekstową BODY po upływie 5 s
	setTimeout(function(){

		document.body.textContent = "Nowa zawartość tekstowa BODY.";

	}, 5000);

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Node : EventTarget {
	attribute DOMString? textContent;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Node (H1) Node.textContent (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)