XMLSerializer#

XMLSerializer.serializeToString()#

Metoda serializeToString() pozwala zserializować przekazany węzła (i wszystkich jego potomków) do postaci łańcucha znakowego, zgodnie z wymogami serializacji XML.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var serialize_str = xmlSerializer.serializeToString(root);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody serializeToString(root) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Wykonaj produkcję serializacji XML na root z przekazaniem boolowskiej wartości false dla flagi wymaganego dobrego sformułowania i zwróć jej rezultat.

Metoda serializeToString() może być wywoływana także z poziomu dokumentów HTML. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zwracany łańcuch znakowy jest zgodny z wymogami serializacji XML, aczkolwiek bez sprawdzania dobrego sformułowania (szczegóły). Istnieją osobne algorytmy przeznaczone wyłącznie do serializacji HTML, ale będą wykorzystywane przez inne polecenia (np. właściwości Element.innerHTML lub Element.outerHTML).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowy serializer XML
	var serializer = new XMLSerializer();

	alert(serializer.serializeToString(document)); // Zależne od przeglądarki

</script>

Metoda serializeToString() jest obsługiwana przez wszystkie aktualne przeglądarki internetowe, chociaż mogą wystąpić drobne różnice w zwracanych wynikach. Największe rozbieżności będą dotyczyły ustalania prawidłowych prefiksów oraz przestrzeni nazw w elementach i ich atrybutach. Ustalenie właściwego działania do najłatwiejszych nie należy, całość opisywana jest w aż trzech specyfikacjach, poza tym sami programiści bardzo rzadko sięgają po tego typu polecenia.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface XMLSerializer {
	DOMString serializeToString(Node root);
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

XMLSerializer (H1) XMLSerializer.serializeToString() (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)