CustomEvent#

Wstęp#

Interfejs CustomEvent stanowi rozszerzenie dla interfejsu Event. Wprowadza dodatkowe polecenia, których zadaniem jest tworzenie i użytkowanie zdarzeń z wyspecjalizowanymi kontekstowymi informacjami, które potocznie nazywa się prywatnymi zdarzeniami # lub własnymi zdarzeniami (custom event).

Interfejs CustomEvent dziedziczy z interfejsu Event, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia).

Prywatne zdarzenie można utworzyć za pomocą poleceń:

Właściwości CustomEvent#

NazwaOpis
CustomEvent.detailZwraca kontekstowe informacje powiązane z danym prywatnym zdarzeniem.

Metody CustomEvent#

NazwaOpis
CustomEvent.initCustomEvent()Inicjuje dane prywatne zdarzenie.

Inne CustomEvent#

NazwaOpis
new CustomEvent()Konstruktor tworzący nowe prywatne zdarzenie.

Interfejs Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
[Constructor(DOMString type, optional CustomEventInit eventInitDict), Exposed=(Window,Worker)]
interface CustomEvent : Event {
	readonly attribute any detail;

	void initCustomEvent(DOMString type, boolean bubbles, boolean cancelable, any detail);
};

dictionary CustomEventInit : EventInit {
	any detail = null;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

CustomEvent (H1) Wstęp (H2) Właściwości CustomEvent (H3) Metody CustomEvent (H3) Inne CustomEvent (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)