Document#

Document.contentType#

Właściwość contentType zwraca typ zawartości (czyli typ MIME) dla danego dokumentu. Wartość może pochodzić z nagłówków HTTP lub innych źródeł informacji o MIME (np. dodatków w przeglądarkach). Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var mime = document.contentType;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	function getInfoDoc(desc, whatDoc){

		doc.write(desc + "<br>");
		doc.write("Interfejs: " + whatDoc + "<br>");
		doc.write("contentType: " + whatDoc.contentType + "<br><br>");

	}

	var doc = document; // domyślny dokument tworzony przez parser HTML
	getInfoDoc("Parametry dla domyślnego dokumentu tworzonego przez parser HTML (właściwość document):", doc);

	try{
		var newDoc = new Document(); // nowy dokument
		getInfoDoc("Parametry dla new Document():", newDoc);
	}
	catch(e){
		doc.write("Brak obsługi konstruktora new Document() dlatego zrzucony zostanie błąd:" + "<br>");
		doc.write(e + "<br>"); // opis zależny od przeglądarki
		doc.write(e.constructor + "<br><br>"); // function TypeError() { [native code] }
	}

	var newDocXML = doc.implementation.createDocument(null, null, null); // nowy dokument XML
	getInfoDoc("Parametry dla createDocument(null, null, null):", newDocXML);

	var newDocHTML = doc.implementation.createHTMLDocument(""); // nowy dokument HTML
	getInfoDoc("Parametry dla createHTMLDocument(''):", newDocHTML);

</script>

Na chwilę obecną wszystkie aktualne przeglądarki zaimplementowały właściwość contentType, oczywiście z pominięciem IE, która kompletnie nie wspiera tej właściwości.

Właściwość contentType pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Document : Node {
	readonly attribute DOMString contentType;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Document (H1) Document.contentType (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)