Element#

Element.tagName#

Właściwość tagName zwraca nazwę kwalifikowaną dla danego elementu. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var tag_name = element.tagName;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm odczytu z właściwości tagName nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Niech qualifiedName będzie nazwę kwalifikowaną w obiekcie kontekstu.
 2. Jeśli obiekt kontekstu znajduje się w przestrzeni nazw HTML oraz jego właścicielem jest dokument HTML, to niech qualifiedName zostanie przekonwertowana na wielkie znaki ASCII.
 3. Zwróć qualifiedName.

Właściwość tagName ma identyczne działanie jak właściwość Node.nodeName, dotyczy to wszystkich elementów, niezależnie od rodzaju dokumentu (XML i jego pochodnych czy HTML). Wymienność z właściwością Element.localName będzie zachodzić w przypadku elementów bez prefiksu przestrzeni nazw i z ewentualną konwersją wszystkich odpowiadających wartości na małe lub duże litery jeśli mamy do czynienia z dokumentami HTML oraz elementami w przestrzeni nazw HTML.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	var html = document.documentElement; // referencja do elementu HTML

	document.write("document.documentElement");
	document.write("<br>");
	document.write("Interfejs:" + html); // [object HTMLHtmlElement]
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość namespaceURI: " + html.namespaceURI); // http://www.w3.org/1999/xhtml
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość localName: " + html.localName); // html
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość nodeName: " + html.nodeName); // HTML
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość tagName: " + html.tagName); // HTML

	document.write("<br><br>");

	var newElement1 = document.createElementNS("moja_przestrzeń_nazw", "test:p");

	document.write("document.createElementNS('moja_przestrzeń_nazw', 'test:p');");
	document.write("<br>");
	document.write("Interfejs:" + newElement1); // [object Element]
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość namespaceURI: " + newElement1.namespaceURI); // moja_przestrzeń_nazw
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość localName: " + newElement1.localName); // p
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość nodeName: " + newElement1.nodeName); // test:p
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość tagName: " + newElement1.tagName); // test:p

	document.write("<br><br>");

	var newElement2 = document.createElementNS("http://www.w3.org/1999/xhtml", "test:p");

	document.write("document.createElementNS('http://www.w3.org/1999/xhtml', 'test:p');");
	document.write("<br>");
	document.write("Interfejs:" + newElement2); // [object HTMLParagraphElement]
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość namespaceURI: " + newElement2.namespaceURI); // http://www.w3.org/1999/xhtml
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość localName: " + newElement2.localName); // p
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość nodeName: " + newElement2.nodeName); // TEST:P
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość tagName: " + newElement2.tagName); // TEST:P

	document.write("<br><br>");

	var newElement3 = document.createElementNS("http://www.w3.org/1999/xhtml", "test:nowy");

	document.write("document.createElementNS('http://www.w3.org/1999/xhtml', 'test:nowy');");
	document.write("<br>");
	document.write("Interfejs:" + newElement3); // [object HTMLUnknownElement]
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość namespaceURI: " + newElement3.namespaceURI); // http://www.w3.org/1999/xhtml
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość localName: " + newElement3.localName); // p
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość nodeName: " + newElement3.nodeName); // TEST:P
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość tagName: " + newElement3.tagName); // TEST:P

	document.write("<br><br>");

	var newDoc = document.implementation.createDocument(null, "html", null); // nowy dokument XML
	var newElement4 = newDoc.createElementNS("http://www.w3.org/1999/xhtml", "test:p");

	document.write("newDoc.createElementNS('http://www.w3.org/1999/xhtml', 'test:p');");
	document.write("<br>");
	document.write("Interfejs:" + newElement4); // [object HTMLParagraphElement]
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość namespaceURI: " + newElement4.namespaceURI); // http://www.w3.org/1999/xhtml
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość localName: " + newElement4.localName); // p
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość nodeName: " + newElement4.nodeName); // test:p
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość tagName: " + newElement4.tagName); // test:p

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Element : Node {
	readonly attribute DOMString tagName;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Element (H1) Element.tagName (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)