TextEncoder#

TextEncoder.encoding#

Właściwość encoding zwraca łańcuch znakowy "utf-8" reprezentujący nazwę z kodowania stosowanego w danym koderze tekstowym. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var encoding_name = textEncoder.encoding;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Z racji tego, że konstruktor new TextEncoder() tworzy kodery tekstowe operujące tylko i wyłącznie na UTF-8, to wartością zwracaną przez właściwość encoding będzie zawsze łańcuch znakowy "utf-8".

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		function createEncoder(label, variant){

			var info = document.getElementById("info");

			try{

				if (variant == 0){

					label = "brak";
					var new_encoder = new TextEncoder();

				}

				else {

					var new_encoder = new TextEncoder(label);

				}

				info.innerHTML = "Interfejs kodera tekstowego: " + new_encoder
						+ "<br>" + "Argument z konstruktora (łańcuch): " + label
						+ "<br>" + "Właściwość encoding: " + new_encoder.encoding;

			}

			catch(e){

				info.innerHTML = "Wyjątek: " + e
						+ "<br>" + "Argument z konstruktora: " + label;

			}

		}

	</script>

</head>

<body>
	<p>Kliknij przycisk by utworzyć nowy obiekt TextEncoder.</p>
	<ul>
		<li>
			<div>Wywołanie konstruktora bez argumentu:</div>
			<input type="button" value="new TextEncoder()" onclick="createEncoder('', 0)">
		</li>
		<li>
			<div>Wywołanie konstruktora z argumentem, który tak naprawdę jest nieistotny:</div>
			<input type="button" value="new TextEncoder('')" onclick="createEncoder('', 1)">
			<input type="button" value="new TextEncoder('utf8')" onclick="createEncoder('utf8', 1)">
			<input type="button" value="new TextEncoder('UTF8')" onclick="createEncoder('UTF8', 1)">
			<input type="button" value="new TextEncoder('utf-16be')" onclick="createEncoder('utf-16be', 1)">
			<input type="button" value="new TextEncoder('utf-16le')" onclick="createEncoder('utf-16le', 1)">
			<input type="button" value="new TextEncoder('iso-8859-2')" onclick="createEncoder('iso-8859-2', 1)">
			<input type="button" value="new TextEncoder('csiso2022kr')" onclick="createEncoder('csiso2022kr', 1)">
			<input type="button" value="new TextEncoder('dowolnyTekst')" onclick="createEncoder('dowolnyTekst', 1)">
		</li>
	</ul>

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla nowego obiektu TextEncoder:</p>
	<p id="info"></p>
</body>

</html>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
[Exposed=(Window,Worker)]
interface TextEncoder {
	readonly attribute DOMString encoding;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

TextEncoder (H1) TextEncoder.encoding (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)