DocumentFragment#

Wstęp#

Interfejs DocumentFragment stanowi definicję Web IDL dla jednego z węzłów odgrywających kluczową rolę przy wygodnym manipulowaniu dowolną liczbą węzłów poza właściwym drzewem węzłów. Obiekty typu DocumentFragment są potocznie nazywany fragmentami dokumentów # i skojarzone zostały z kilkoma podstawowymi zagadnieniami.

Interfejs DocumentFragment dziedziczy po interfejsie Node, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia). Interfejs DocumentFragment bezpośrednio implementuje kolejny interfejs ParentNode ze wszystkimi jego podstawowymi zagadnieniami i poleceniami.

Fragment dokumentu można utworzyć za pomocą poleceń:

Inne DocumentFragment#

NazwaOpis
new DocumentFragment()Konstruktor tworzący nowy fragment dokumentu.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
[Constructor]
interface DocumentFragment # : Node {
};

DocumentFragment implements ParentNode;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

DocumentFragment (H1) Wstęp (H2) Inne DocumentFragment (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)