UIEvent#

UIEvent.detail#

Właściwość detail zwraca liczbę całkowitą reprezentującą szczegółowe informacje powiązane z danym zdarzeniem. Jeśli szczegółowe informacje nie zostały przekazane w czasie tworzenia zdarzenia, to zwracana będzie wartość 0. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var ui_detail = uiEvent.detail;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Przy tworzeniu zdarzenia wartością domyślną dla właściwości detail musi być wartość 0.

W czasie wysyłania zaufanych zdarzeń wartość przechowywana we właściwości detail będzie uzależniona od typu zdarzenia. Z praktycznego punktu widzenia istotne są jedynie zdarzenia modułu myszy (np. mousedown, mouseup, click i dblclick), gdzie zwracana wartość informuje, ile razy przycisk myszy został wciśnięty. Ilość kliknięć ustalana jest w oparciu o aktualny licznik kliknięć.

W przypadku syntetycznych zdarzeń możemy samodzielnie ustawić szczegółowe informacje dla zdarzenia, np. w czasie tworzenia lub inicjowania zdarzenia.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		// Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu
		window.onload = function(){

			var button = document.getElementById("press");
			var info = document.getElementById("info");

			function readInfo(e){

				var data = "e.type: " + e.type
					+ "<br>" + "e.detail: " + e.detail + "<br><br>";

				info.innerHTML = data + info.innerHTML;

			}

			button.addEventListener("click", readInfo, false);
			button.addEventListener("dblclick", readInfo, false);

		}

	</script>

</head>

<body>

	<p>Kliknij w przycisk by uzyskać szczegółowe informacje dla zdarzeń.</p>
	<input id="press" type="button" value="Kliknij mnie!">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla przechwyconego zdarzenia:</p>
	<p id="info"></p>

</body>

</html>

Wszystkie aktualne przeglądarki prawidłowo obsługują właściwość detail, oczywiście z wyjątkiem IE11, która nie zlicza ilości kliknięć i za każdym razem zwraca 0.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute long detail;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

UIEvent (H1) UIEvent.detail (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)