ParentNode#

ParentNode.childElementCount#

Właściwość childElementCount zwraca liczbę całkowitą reprezentującą ilość wszystkich dzieci (będących elementami) należących do danego węzła. Jeśli węzeł nie posiada żadnych dzieci spełniających te wymagania to zwrócona zostanie wartość 0. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var elements_count = parentNode.childElementCount;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Alternatywnie można skorzystać z identycznie działającego polecenia ParentNode.children.length.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		function getNumChilds(method){

			var contener = document.getElementById("contener"); // referencja do kontenera DIV
			var methodText = "";
			var allElementLen = 0;

			if (method == "method1"){
				allElementLen = contener.childElementCount;
				methodText = "Polecenie childElementCount: ";
			}

			else if (method == "method2"){
				allElementLen = contener.children.length;
				methodText = "Polecenie children.length: ";
			}

			else if (method == "method3"){
				allElementLen = contener.childNodes.length;
				methodText = "Polecenie childNodes.length: ";
			}

			var info = document.getElementById("info");

			info.innerHTML = methodText + allElementLen;

		}

	</script>

</head>

<body>
	<div id="contener">
		<p>Pierwszy akapit w kontenerze DIV.</p>
		<p>Drugi akapit w kontenerze DIV.</p>
		<p>Trzeci akapit w kontenerze DIV.</p>
		<!-- Pierwszy komentarz HTML -->
		<!-- Drugi komentarz HTML -->
		<strong>Mocna emfaza (strong) w kontenerze DIV.</strong>
		<br>
		<!-- Trzeci komentarz HTML -->
	</div>

	<p>Kliknij konkretny przycisk by pobrać liczbę wszystkich dzieci kontenera DIV.</p>
	<input type="button" value="childElementCount" onclick="getNumChilds('method1')">
	<input type="button" value="children.length" onclick="getNumChilds('method2')">
	<input type="button" value="childNodes.length" onclick="getNumChilds('method3')">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje o sposobie:</p>
	<p id="info"></p>
</body>

</html>

Właściwość childElementCount pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4. W przeszłości była ona definiowana dla interfejsu ElementTraversal w osobnej specyfikacji Element Traversal Specification.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
[NoInterfaceObject]
interface ParentNode {
	readonly attribute unsigned long childElementCount;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

ParentNode (H1) ParentNode.childElementCount (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)