Zdarzenia#

Wejście#

Moduł zdarzeń wejścia # (input event module) jest rozwinięciem modułu zdarzeń interfejsu użytkownika. Definiuje on interfejs InputEvent oraz powiązane z aktualizacjami DOM następujące typy zdarzeń:

Kolejność zdarzeń wejścia#

Zdarzenia wejścia występują w ustalonej kolejności względem siebie. Oto typowa sekwencja zdarzeń, kiedy element DOM jest uaktualniany:

Nazwa zdarzenia
1.beforeinput
Element DOM jest uaktualniany
2.input
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Zdarzenia (H1) Wejście (H2) Kolejność zdarzeń wejścia (H3)