Zdarzenia#

Typ mousedown#

Typ:mousedown
Interfejs:MouseEvent
Sync / Async:Sync
BąbelkowanieTak
Zaufane celeElement
AnulowanieTak
Domyślna akcjaZmienna: rozpoczęcie operacji przeciągania/upuszczania, rozpoczęcie zaznaczenia tekstu, rozpoczęcie interakcji przewijania/przesuwania (w połączeniu ze środkowym przyciskiem myszy, jeśli obsługiwany)
Kontekst
(zaufane zdarzenia)

Zdarzenie typu mousedown musi zostać wysłane przez aplikację kliencką dla wierzchniego celu zdarzenia wskazywanego przez urządzenie wskazujące, kiedy użytkownik wcisnął przycisk urządzenia wskazującego.

Wiele implementacji używa zdarzenia typu mousedown w celu rozpoczęcia szeregu domyślnych akcji zależnych od kontekstu. Te domyślne akcje mogą zostać anulowane jeśli zdarzenie jest odwoływalne. Niektóre z tych domyślnych akcji mogą obejmować: rozpoczęcie interakcji przeciągania/upuszczania z obrazem lub odsyłaczem, rozpoczęcie zaznaczenia tekstu itd. Dodatkowo niektóre implementacji wprowadzają funkcję "mouse-driven panning", która będzie aktywna, kiedy środkowy przycisk myszy jest naciśnięty w chwili wysłania zdarzenia mousedown.

Prosty przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		input:focus {outline: 5px solid green;}

	</style>

</head>

<body>

	<p>Wciśnij (i chwilę przytrzymaj) a nastęnie zwolnij dowolny przycisk myszy w jednej z poniższych kontrolek by uzyskać szczegółowe informacje dla zdarzenia.</p>
	<input id="input1" type="text" value="Pierwsza kontrolka">
	<input id="input2" type="text" value="Druga kontrolka">
	<input id="input3" type="text" value="Trzecia kontrolka">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla przechwyconego zdarzenia:</p>
	<p id="info"></p>

	<script>

		var input1 = document.getElementById("input1");
		var input2 = document.getElementById("input2");
		var input3 = document.getElementById("input3");
		var info = document.getElementById("info");

		function readInfo(e){

			var data = "Interfejs: " + e
				+ "<br>" + "e.type: " + e.type
				+ "<br>" + "e.target: " + e.target
				+ "<br>" + "e.target.value: " + e.target.value
				+ "<br>" + "e.relatedTarget: " + e.relatedTarget;

			if (e.relatedTarget && e.relatedTarget.tagName.toLowerCase() == "input"){
				data += "<br>" + "e.relatedTarget.value: " + e.relatedTarget.value;
			}

			data += "<br>" + "e.detail: " + e.detail
				+ "<br>" + "e.button: " + e.button
				+ "<br>" + "e.currentTarget: " + e.currentTarget
				+ "<br>" + "e.eventPhase: " + e.eventPhase + "<br><br>";

			info.innerHTML = data + info.innerHTML;

		}

		input1.addEventListener("mousedown", readInfo, false);
		input1.addEventListener("mouseup", readInfo, false);

		input2.addEventListener("mousedown", readInfo, false);
		input2.addEventListener("mouseup", readInfo, false);

		input3.addEventListener("mousedown", readInfo, false);
		input3.addEventListener("mouseup", readInfo, false);

	</script>

</body>

</html>

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Zdarzenia (H1) Typ mousedown (H2) Specyfikacje i inne materiały (H3)