KeyboardEvent#

Wstęp#

Interfejs KeyboardEvent stanowi rozszerzenie dla interfejsu UIEvent. Wprowadza dodatkowe polecenia, których zadaniem jest udostępnienie kontekstowych informacji dla zdarzeń, które potocznie nazywa się zdarzeniami klawiatury #. W specyfikacji D3E interfejs ten umieszczany jest w module zdarzeń klawiatury.

Interfejs KeyboardEvent dziedziczy z interfejsu UIEvent, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia).

Zdarzenie klawiatury można utworzyć za pomocą poleceń:

Właściwości KeyboardEvent#

NazwaOpis
KeyboardEvent.altKeyZwraca wartość true jeśli w czasie wysyłania danego zdarzenia klawisz modyfikujący Alt był aktywny, w przeciwnym razie wartość false.
KeyboardEvent.codeZwraca łańcuch znakowy reprezentujący wciśnięty klawisz bez modyfikacji, który spowodował wysłanie danego zdarzenia.
KeyboardEvent.ctrlKeyZwraca wartość true jeśli w czasie wysyłania danego zdarzenia klawisz modyfikujący Ctrl był aktywny, w przeciwnym razie wartość false.
KeyboardEvent.isComposingZwraca wartość true jeśli dane zdarzenie jest częścią sesji kompozycji, w przeciwnym razie wartość false.
KeyboardEvent.keyZwraca łańcuch znakowy reprezentujący wciśnięty klawisz po modyfikacjach, który spowodował wysłanie danego zdarzenia.
KeyboardEvent.locationZwraca wartość liczbową reprezentującą lokalizację klawisza na urządzeniu wejściowym, który spowodował wysłanie danego zdarzenia.
KeyboardEvent.metaKeyZwraca wartość true jeśli w czasie wysyłania danego zdarzenia klawisz modyfikujący Meta był aktywny, w przeciwnym razie wartość false.
KeyboardEvent.repeatZwraca wartość true jeśli klawisz dla danego zdarzenia był wciśnięty w sposób trwały, w przeciwnym razie wartość false.
KeyboardEvent.shiftKeyZwraca wartość true jeśli w czasie wysyłania danego zdarzenia klawisz modyfikujący Shift był aktywny, w przeciwnym razie wartość false.

Metody KeyboardEvent#

NazwaOpis
KeyboardEvent.getModifierState()Zwraca wartość true jeśli przekazany klawisz modyfikujący był aktywny w chwili wysyłania danego zdarzenia, w przeciwnym razie wartość false.
KeyboardEvent.initKeyboardEvent()Inicjuje dane zdarzenie.

Stałe KeyboardEvent#

NazwaZapis dziesiętnyZapis szesnastkowyZnaczenie
DOM_KEY_LOCATION_STANDARD #00

Aktywacja klawisza nie może pochodzić ani od lewej ani od prawej lokalizacji klawisza, oraz (inny klawisz niż 'NumLock') nie pochodzi z klawiatury numerycznej (lub nie pochodzi z wirtualnego odpowiednika klawisza dla klawiatury numerycznej).

Przykład: klawisz 'Q', 'NumLock' czy '1' (umiejscowiony w głównej części) na klawiaturze PC 101 Key US.

DOM_KEY_LOCATION_LEFT #11

Aktywacja klawisza pochodzi od lewej lokalizacji klawisza (jeśli jest możliwa więcej niż jedna lokalizacja dla tego klawisza).

Przykład: lewy klawisz 'Control' na klawiaturze PC 101 Key US.

DOM_KEY_LOCATION_RIGHT #22

Aktywacja klawisza pochodzi od prawej lokalizacji klawisza (jeśli jest możliwa więcej niż jedna lokalizacja dla tego klawisza).

Przykład: prawy klawisz 'Shift' na klawiaturze PC 101 Key US.

DOM_KEY_LOCATION_NUMPAD #33

Aktywacja klawisza pochodzi z klawiatury numerycznej lub z wirtualnego odpowiednika klawisza dla klawiatury numerycznej (jeśli jest możliwa więcej niż jedna lokalizacja dla tego klawisza). Wyjątkiem będzie klawisz 'NumLock', który powinien być zawsze kodowany przy użyciu lokalizacji DOM_KEY_LOCATION_STANDARD.

Przykład: klawisz '1' umiejscowiony na numerycznej części klawiatury PC 101 Key US.

Inne KeyboardEvent#

NazwaOpis
new KeyboardEvent()Konstruktor tworzący nowe zdarzenie.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
[Constructor(DOMString typeArg, optional KeyboardEventInit keyboardEventInitDict)]
interface KeyboardEvent : UIEvent {
	// Constants for location
	const unsigned long DOM_KEY_LOCATION_STANDARD = 0x00;
	const unsigned long DOM_KEY_LOCATION_LEFT = 0x01;
	const unsigned long DOM_KEY_LOCATION_RIGHT = 0x02;
	const unsigned long DOM_KEY_LOCATION_NUMPAD = 0x03;

	readonly attribute DOMString key;
	readonly attribute DOMString code;
	readonly attribute unsigned long location;
	readonly attribute boolean ctrlKey;
	readonly attribute boolean shiftKey;
	readonly attribute boolean altKey;
	readonly attribute boolean metaKey;
	readonly attribute boolean repeat;
	readonly attribute boolean isComposing;
	boolean getModifierState(DOMString keyArg);

	void initKeyboardEvent(DOMString type, boolean bubbles, boolean cancelable,
			    Window? view, DOMString key, unsigned long location,
			    DOMString modifiersList, boolean repeat, DOMString locale);
};

dictionary KeyboardEventInit : UIEventInit {
	DOMString key = "";
	DOMString code = "";
	unsigned long location = 0;
	boolean ctrlKey = false;
	boolean shiftKey = false;
	boolean altKey = false;
	boolean metaKey = false;
	boolean repeat = false;
	boolean isComposing = false;
	DOMString locale = "";
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

KeyboardEvent (H1) Wstęp (H2) Właściwości KeyboardEvent (H3) Metody KeyboardEvent (H3) Stałe KeyboardEvent (H3) Inne KeyboardEvent (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)