FocusEvent#

Wstęp#

Interfejs FocusEvent stanowi rozszerzenie dla interfejsu UIEvent. Wprowadza dodatkowe polecenia, których zadaniem jest udostępnienie kontekstowych informacji dla zdarzeń, które potocznie nazywa się zdarzeniami zogniskowania #. W specyfikacji D3E interfejs ten umieszczany jest w module zdarzeń zogniskowania.

Interfejs FocusEvent dziedziczy z interfejsu UIEvent, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia).

Zdarzenie zogniskowania można utworzyć za pomocą poleceń:

Właściwości FocusEvent#

NazwaOpis
FocusEvent.relatedTargetZwraca dodatkowy obiekt powiązany z danym zdarzeniem.

Metody FocusEvent#

NazwaOpis
FocusEvent.initFocusEvent()Inicjuje dane zdarzenie.

Inne FocusEvent#

NazwaOpis
new FocusEvent()Konstruktor tworzący nowe zdarzenie.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
[Constructor(DOMString type, optional FocusEventInit focusEventInitDict)]
interface FocusEvent : UIEvent {
	readonly attribute EventTarget? relatedTarget;

	void initFocusEvent(DOMString type, boolean bubbles, boolean cancelable,
			  Window? view, long detail, EventTarget? relatedTarget);
};

dictionary FocusEventInit : UIEventInit {
	EventTarget? relatedTarget = null;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

FocusEvent (H1) Wstęp (H2) Właściwości FocusEvent (H3) Metody FocusEvent (H3) Inne FocusEvent (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)