DOMError#

new DOMError()#

Interfejs DOMError może być wywoływany w roli konstruktora, dzięki czemu pozwala na bezpośrednie tworzenie nowych błędów DOM wprost z interfejsu. Przy tworzeniu nowego błędu DOM od razu ustalana jest jego nazwa oraz opcjonalna wiadomość.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var new_error = new DOMError(name [, message = ""]);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania konstruktora new DOMError(name, message) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Zwróć nowy obiekt typu DOMError z właściwością name ustawioną na name oraz z właściwością message ustawioną na message.

Obiekt zwracany przez konstruktor new DOMError() implementuje interfejs DOMError, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	var newError = new DOMError("blad1", "Niedozwolona operacja");

	document.write(newError.name); // blad1
	document.write("<br>");
	document.write(newError.message); // Niedozwolona operacja

	document.write("<br><br>");

	document.write(newError); // [object DOMError]
	document.write("<br>");
	document.write(newError.constructor); // function DOMError() { [native code] }
	document.write("<br>");
	document.write(newError.__proto__); // [object DOMErrorPrototype]
	document.write("<br>");
	document.write(newError.__proto__ == DOMError.prototype); // true

</script>

Na chwilę obecną jedynie przeglądarka Firefox pozwala na wywoływanie interfejsu DOMError w roli konstruktora, dlatego powyższy przykład należy testować właśnie w niej.

Konstruktor new DOMError() pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
[Constructor(DOMString name, optional DOMString message = "")]
interface DOMError {
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

DOMError (H1) new DOMError() (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)