DOMException#

DOMException.code#

Właściwość code zwraca kod danego wyjątku w postaci liczby całkowitej, zależnej od rodzaju wyjątku, który zainicjowany został w czasie tworzenia wyjątku.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var exception_code = domException.code;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Z perspektywy specyfikacji Web IDL mamy tutaj do czynienia z polem wyjątku code, a nie atrybutem interfejsu. W praktycznych implementacjach JS pola wyjątków w definicjach Web IDL traktuje się identycznie jak właściwości obiektów JS.

Tak naprawdę właściwość code zwraca wartość, która przechowywana jest w odpowiedniej stałej, specyficznej dla każdego wyjątku. Kody wyjątków pozostawiono ze względów historycznych, w praktyce mogłyby wystarczyć zarezerwowane nazwy błędów.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	try{
		document.appendChild(document); // generujemy błąd
	}

	catch(e){

		document.write(e); // Opis zależny od przeglądarki

		document.write("<br><br>");

		document.write(e.code); // 3
		document.write("<br>");
		document.write(e.name); // HierarchyRequestError
		document.write("<br>");
		document.write(e.message); // Opis zależny od przeglądarki

		document.write("<br><br>");

		document.write(e.code == DOMException.HIERARCHY_REQUEST_ERR); // true
		document.write("<br>");
		document.write(e.HIERARCHY_REQUEST_ERR == DOMException.HIERARCHY_REQUEST_ERR); // true
		document.write("<br>");
		document.write(e.name == "HierarchyRequestError"); // true

		document.write("<br><br>");

		document.write(e.constructor); // function DOMException() { [native code] }, Firefox [object DOMException]
		document.write("<br>");
		document.write(e.__proto__); // [object DOMException] dla Opery i Chrome
		document.write("<br>");
		document.write(e.__proto__ == e.constructor.prototype); // true dla Opery i Chrome

	}

</script>

Wyjątek Web IDL#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

DOMException (H1) DOMException.code (H2) Składnia (H3) Wyjątek Web IDL (H3)