Element#

Element.setAttributeNS()#

Metoda setAttributeNS() ustawia lub zmienia wartość z atrybutu o określonej przestrzeni nazw i nazwie kwalifikowanej w danym elemencie.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
element.setAttributeNS(namespace, qualifiedName, value);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody setAttributeNS(namespace, qualifiedName, value) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Niech namespace, prefix oraz localName będą wynikiem przekazania namespace i qualifiedName do weryfikacji i wydobycia. Zrzuć ponownie każdy wyjątek.
 2. Ustaw wartość atrybutu dla obiektu kontekstu z przekazaniem localName, value, prefix i namespace.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		window.onload = function(){

			p = document.getElementsByTagName("p")[0]; // referencja do akapitu

			p.setAttributeNS("ns1", "ID", "Test1");
			p.setAttribute("id", "Identyfikator");
			p.setAttributeNS("ns2", "A:NEW", "Test2");

			var info = document.getElementById("info");

		}

		function listAllAttr(){

			var allAttr = p.attributes;

			for (var i = 0; i < allAttr.length; i++){

				var attr = allAttr[i];
				info.innerHTML += "<br>" + attr.namespaceURI + " , " + attr.prefix + " , " + attr.name + " , " + attr.value;

			}

		}

		function setAttrNS(namespace, name, value){

			try{

				info.innerHTML = "Liczba atrybutów w akapicie (przed ustawieniem): " + p.attributes.length + "<br>";

				listAllAttr();

				info.innerHTML += "<br><br>" + "Metoda setAttribute('" + namespace + "','" + name + "','" + value + "'): " + p.setAttributeNS(namespace, name, value)
						+ "<br><br>" + "Liczba atrybutów w akapicie (po ustawieniu): " + p.attributes.length + "<br>";

				listAllAttr();

			}

			catch(e){

				info.innerHTML = "Wyjątek: " + e
						+ "<br>" + "Pierwszy argument z metody: " + namespace
						+ "<br>" + "Drugi argument z metody: " + name
						+ "<br>" + "Drugi argument z metody: " + value;

			}

		}

	</script>

</head>

<body>
	<p>Akapit z atrybutami ustawianymi z poziomu skryptu:</p>
	<ul>
		<li>p.setAttributeNS("ns1", "ID", "Test1");</li>
		<li>p.setAttribute("id", "Identyfikator");</li>
		<li>p.setAttributeNS("ns2", "A:NEW", "Test2");</li>
	</ul>

	<p>Kliknij przycisk by ustawić wartość atrybutu o określonej przestrzeni nazw i nazwie lokalnej w akapicie.</p>
	<input type="button" value="setAttributeNS('ns1','ID','value1')" onclick="setAttrNS('ns1','ID','value1')">
	<input type="button" value="setAttributeNS('','ID','value2')" onclick="setAttrNS('','ID','value2')">
	<input type="button" value="setAttributeNS(null,'id','value3')" onclick="setAttrNS(null,'id','value3')">
	<input type="button" value="setAttributeNS('','id','value4')" onclick="setAttrNS('','id','value4')">
	<input type="button" value="setAttributeNS('ns2','NEW','value5')" onclick="setAttrNS('ns2','NEW','value5')">
	<input type="button" value="setAttributeNS('ns2','new','value6')" onclick="setAttrNS('ns2','new','value6')">
	<input type="button" value="setAttributeNS('ns2','A:NEW','value7')" onclick="setAttrNS('ns2','A:NEW','value7')">
	<input type="button" value="setAttributeNS('','!','value8')" onclick="setAttrNS('','!','value8')">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla polecenia:</p>
	<span id="info"></span>
</body>

</html>

Na chwilę obecną jedynie przeglądarki Firefox i Chrome obsługują metodę setAttributeNS() zgodnie z najnowszymi wymaganiami specyfikacji DOM4. IE wiele aspektów związanych z atrybutami obsługuje błędnie.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Element : Node {
	void setAttributeNS(DOMString? namespace, DOMString qualifiedName, DOMString value);
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Element (H1) Element.setAttributeNS() (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)