WheelEvent#

Wstęp#

Interfejs WheelEvent stanowi rozszerzenie dla interfejsu MouseEvent. Wprowadza dodatkowe polecenia, których zadaniem jest udostępnienie kontekstowych informacji dla zdarzeń, które potocznie nazywa się zdarzeniami kóka #. W specyfikacji D3E interfejs ten umieszczany jest w module zdarzeń kółka.

Interfejs WheelEvent dziedziczy z interfejsu MouseEvent, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia).

Zdarzenie kółka można utworzyć za pomocą poleceń:

Właściwości WheelEvent#

NazwaOpis
WheelEvent.deltaModeZwraca wartość liczbową reprezentującą jednostkę pomiaru w układzie współrzędnych danego zdarzenia.
WheelEvent.deltaXZwraca wartość liczbową reprezentującą przewinięcie wzdłuż osi X lub ruch kółka wokół osi X dla danego zdarzenia.
WheelEvent.deltaYZwraca wartość liczbową reprezentującą przewinięcie wzdłuż osi Y lub ruch kółka wokół osi Y dla danego zdarzenia.
WheelEvent.deltaZZwraca wartość liczbową reprezentującą przewinięcie wzdłuż osi Z lub ruch kółka wokół osi Z dla danego zdarzenia.

Metody WheelEvent#

NazwaOpis
WheelEvent.initWheelEvent()Inicjuje dane zdarzenie.

Stałe WheelEvent#

NazwaZapis dziesiętnyZapis szesnastkowyZnaczenie
DOM_DELTA_PIXEL #00Jednostkami pomiaru w układzie współrzędnych są piksele. Jest to najbardziej typowy przypadek dla większości systemów operacyjnych i implementacji.
DOM_DELTA_LINE #11Jednostkami pomiaru w układzie współrzędnych są pojedyncze linie tekstu. Jest to właściwe dla wielu pól formularzy.
DOM_DELTA_PAGE #22Jednostkami pomiaru w układzie współrzędnych są strony, zdefiniowane jako pojedynczy ekran lub odgraniczona strona.

Inne WheelEvent#

NazwaOpis
new WheelEvent()Konstruktor tworzący nowe zdarzenie.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
[Constructor(DOMString type, optional WheelEventInit wheelEventInitDict)]
interface WheelEvent : MouseEvent {
	// Constants for deltaMode
	const unsigned long DOM_DELTA_PIXEL = 0x00;
	const unsigned long DOM_DELTA_LINE = 0x01;
	const unsigned long DOM_DELTA_PAGE = 0x02;

	readonly attribute double deltaX;
	readonly attribute double deltaY;
	readonly attribute double deltaZ;
	readonly attribute unsigned long deltaMode;

	void initWheelEvent(DOMString type, boolean bubbles, boolean cancelable,
			  Window? view, long detail, long screenX,
			  long screenY, long clientX, long clientY,
			  short button, EventTarget? relatedTarget, DOMString modifiersList
			  double deltaX, double deltaY, double deltaZ,
			  unsigned long deltaMode);
};

dictionary WheelEventInit : MouseEventInit {
	double deltaX = 0.0;
	double deltaY = 0.0;
	double deltaZ = 0.0;
	unsigned long deltaMode = 0;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

WheelEvent (H1) Wstęp (H2) Właściwości WheelEvent (H3) Metody WheelEvent (H3) Stałe WheelEvent (H3) Inne WheelEvent (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)