Document#

Document.charset#

Właściwość charset zwraca nazwę z kodowania stosowanego w danym dokumencie. Jest ona historycznym aliasem dla właściwości Document.characterSet i z zasady nie należy jej używać w aktualnym kodzie produkcyjnym. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var encoding = document.charset;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Więcej szczegółów związanych z kodowaniami umieściłem w zbiorczym dziale "Podstawy - Kodowanie".

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

	<script>

		function getInfoDoc(desc, whatDoc){

			doc.write(desc + "<br>");
			doc.write("Interfejs: " + whatDoc + "<br>");
			doc.write("characterSet: " + whatDoc.characterSet + "<br>");
			doc.write("charset: " + whatDoc.charset + "<br>");
			doc.write("inputEncoding: " + whatDoc.inputEncoding + "<br><br>");

		}

		var doc = document; // domyślny dokument tworzony przez parser HTML
		getInfoDoc("Parametry dla domyślnego dokumentu tworzonego przez parser HTML (właściwość document):", doc);

		var newDocXML = doc.implementation.createDocument(null, null, null); // nowy dokument XML
		getInfoDoc("Parametry dla createDocument(null, null, null):", newDocXML);

		var newDocHTML = doc.implementation.createHTMLDocument(""); // nowy dokument HTML
		getInfoDoc("Parametry dla createHTMLDocument(''):", newDocHTML);

	</script>

</html>

Właściwość charset pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Document : Node {
	readonly attribute DOMString charset; // historical alias of .characterSet
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Document (H1) Document.charset (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)