DOMTokenList#

DOMTokenList.contains()#

Metoda contains() zwraca boolowską wartość true jeśli przekazane słowo znajduje się w uporządkowanym zestawie słów skojarzonym z danym zestawem słów DOM, w przeciwnym razie zwrócona zostanie wartość false.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var contained = domTokenList.contains(token);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody contains(token) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Jeśli token jest pustym łańcuchem znakowym, to zrzuć wyjątek "SyntaxError".
 2. Jeśli token zawiera jakiekolwiek białe znaki ASCII, to zrzuć wyjątek "InvalidCharacterError".
 3. Zwróć boolowską wartość true jeśli token znajduje się w uporządkowanym zestawie słów skojarzonym z obiektem kontekstu, w przeciwnym razie zwróć boolowską wartość false.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	function showTokens(set){
		return Array.prototype.slice.call(set).join(" ");
	}

	var html = document.documentElement; // referencja do elementu html

	document.write(html.classList.constructor); // function DOMTokenList() { [native code] }
	document.write("<br>");
	document.write(html.classList.length); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(html.classList.contains("Test1")); // false

	document.write("<br><br>");

	html.className = "Test1 Test2 Test3"; // ustawiamy wartość atrybutu class

	document.write(showTokens(html.classList)); // Test1 Test2 Test3
	document.write("<br>");
	document.write(html.classList.length); // 3
	document.write("<br>");
	document.write(html.classList.contains("Test1")); // true
	document.write("<br>");
	document.write(html.classList.contains("TEST1")); // false

	document.write("<br><br>");

	try{ // Sprawdzamy istnienie pustego łańcucha znakowego w uporządkowanym zestawie słów
		html.classList.contains("");
	}
	catch(e){
		document.write("Przekazanie do metody contains() pustego łańcuch znakowego zrzuca błąd:" + "<br>");
		document.write(e); // opis zależny od przeglądarki
		document.write("<br>");
		document.write(e.constructor); // function DOMException() { [native code] }
	}

</script>

Metoda contains() pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface DOMTokenList {
	boolean contains(DOMString token);
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

DOMTokenList (H1) DOMTokenList.contains() (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)