DOMTokenList#

DOMTokenList.replace()#

Metoda replace() zastępuje przekazane słowo nowym słowem w uporządkowanym zestawie słów skojarzonym z danym zestawem słów DOM, jeśli się w nim znajduje.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
domTokenList.replace(token, newToken);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody replace(token, newToken) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Jeśli token lub newToken jest pustym łańcuchem znakowym, to zrzuć wyjątek "SyntaxError".
 2. Jeśli token lub newToken zawiera jakiekolwiek białe znaki ASCII, to zrzuć wyjątek "InvalidCharacterError".
 3. Jeśli token nie znajduje się w uporządkowanym zestawie słów skojarzonym z obiektem kontekstu, to pomiń kolejne kroki.
 4. Zastąp token przez newToken w uporządkowanym zestawie słów skojarzonym z obiektem kontekstu.
 5. Uruchom kroki aktualizacji.

Metoda replace() nie modyfikuje kolejność pozostałych słów w zestawie, co w niektórych przypadkach jest istotne, i z tego właśnie powodu, na prośbę niektórych programistów, została wprowadzona do bieżącej specyfikacji DOM4 (DOM - Bug 28).

Wywołanie metody replace() będzie automatycznie aktualizowało powiązany z zestawem atrybut, przez co jego oryginalna zawartość (łańcuch znakowy) może ulec zmianie. Przekazanie identycznych argumentów do metody również utworzy zapis zmian w obserwatorze zmian.

Kolejność argumentów w metodzie replace() bazuje na kolejności z javascriptowej metody String.prototype.replace(), a nie z metody Node.replaceChild().

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	function showTokens(set){
		return Array.prototype.slice.call(set).join(" ");
	}

	var html = document.documentElement; // referencja do elementu html

	document.write(html.classList.constructor); // function DOMTokenList() { [native code] }
	document.write("<br>");
	document.write(html.classList.length); // 0

	document.write("<br><br>");

	html.className = "Test1 Test2 Test3"; // ustawiamy wartość atrybutu class

	document.write(showTokens(html.classList)); // Test1 Test2 Test3
	document.write("<br>");
	document.write(html.classList.length); // 3

	document.write("<br><br>");

	html.classList.replace("Test2", "Test4"); // zastępujemy konkretne słowo

	document.write(showTokens(html.classList)); // Test1 Test4 Test3
	document.write("<br>");
	document.write(html.classList.length); // 3

	document.write("<br><br>");

	html.classList.replace("Test5", "Test6"); // zastępujemy konkretne słowo

	document.write(showTokens(html.classList)); // Test1 Test4 Test3
	document.write("<br>");
	document.write(html.classList.length); // 3

	document.write("<br><br>");

	try{ // Zastępujemy pusty łańcuch znakowy z uporządkowanego zestawu słów
		html.classList.replace("", "Test6");
	}
	catch(e){
		document.write("Przekazanie do metody replace() pustego łańcuch znakowego zrzuca błąd:" + "<br>");
		document.write(e); // opis zależny od przeglądarki
		document.write("<br>");
		document.write(e.constructor); // function DOMException() { [native code] }
	}

</script>

Metoda replace() pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface DOMTokenList {
	void replace(DOMString token, DOMString newToken);
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

DOMTokenList (H1) DOMTokenList.replace() (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)