UIEvent#

UIEvent.view#

Właściwość view zwraca obiekt okna, z którego dane zdarzenie zostało wygenerowane. Jeśli obiekt okna nie zostały przekazany w czasie tworzenia zdarzenia, to zwracana będzie wartość null. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var ui_view = uiEvent.view;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Przy tworzeniu zdarzenia wartością domyślną dla właściwości view musi być wartość null.

Z perspektywy przeglądarek internetowych obiektem okna będzie obiekt Window (globalny lub reprezentujący ramki). W czasie wysyłania zaufanych zdarzeń wartość we właściwości view będzie ustawiana automatycznie.

W przypadku syntetycznych zdarzeń możemy samodzielnie ustawić obiekt okna dla zdarzenia, np. w czasie tworzenia lub inicjowania zdarzenia. Żadne inne typy obiektów nie będą obsługiwane, a próba ich ustawienia wygeneruje błąd.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		// Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu
		window.onload = function(){

			var button = document.getElementById("press");
			var info = document.getElementById("info");

			function readInfo(e){

				var data = "e.type: " + e.type
					+ "<br>" + "e.view: " + e.view + "<br><br>";

				info.innerHTML = data + info.innerHTML;

			}

			button.addEventListener("click", readInfo, false);
			button.addEventListener("mousedown", readInfo, false);

		}

	</script>

</head>

<body>

	<p>Kliknij w przycisk by uzyskać szczegółowe informacje dla zdarzeń.</p>
	<input id="press" type="button" value="Kliknij mnie!">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla przechwyconego zdarzenia:</p>
	<p id="info"></p>

</body>

</html>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute Window? view;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

UIEvent (H1) UIEvent.view (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)