Element (rozszerzenie)#

Wstęp#

Specyfikacja P&S rozszerza podstawowy interfejs Element o trzy dodatkowe polecenia służące do parowania i serializacji węzłów typu Element oraz ich zawartości (szczegóły).

Dodatkowe polecenia są przeznaczone tylko i wyłącznie dla interfejsu Element, dlatego też w definicji Web IDL rozszerzenie realizowane jest za pomocą interfejsu cząstkowego.

Właściwości Element#

NazwaOpis
Element.innerHTMLParsuje lub serializuje zawartość danego elementu.
Element.outerHTMLParsuje lub serializuje dany element wraz z całą jego zawartością.

Metody Element#

NazwaOpis
Element.insertAdjacentHTML()Parsuje przekazany łańcuch znakowy i wstawia w określone miejsce względem danego elementu.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
partial interface Element # {
	[TreatNullAs=EmptyString] attribute DOMString innerHTML;
	[TreatNullAs=EmptyString] attribute DOMString outerHTML;
	void insertAdjacentHTML(DOMString position, DOMString text);
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Element (rozszerzenie) (H1) Wstęp (H2) Właściwości Element (H3) Metody Element (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)