Ogólne#

DocumentType#

W tym miejscu umieszczam powtarzające się specyficzne pojęcia i algorytmy w interfejsie DocumentType.

Pojęcia#

name

public ID

system ID

Deklaracje typów dokumentów są skojarzone z nazwą # (name), identyfikatorem publicznym # (public ID) oraz identyfikatorem systemowym # (system ID).

Przy tworzeniu deklaracji typu dokumentu jej nazwa musi zostać podana. O ile wyraźnie nie ustalono przy tworzeniu deklaracji typu dokumentu, to jej identyfikator publiczny oraz identyfikator systemowy są pustymi łańcuchami znakowymi.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Ogólne (H1) DocumentType (H2) Pojęcia (H3) name (H4) public ID (H4) system ID (H4)