NamedNodeMap#

Wstęp#

Interfejs NamedNodeMap stanowi definicję Web IDL dla obiektów reprezentujących wszystkie atrybuty w węzłach elementowych. Obiekty typu NamedNodeMap są potocznie nazywane mapami nazwanych atrybutów # i skojarzone zostały z kilkoma podstawowymi zagadnieniami.

Chociaż atrybuty, zgodnie z najnowszymi wymaganiami specyfikacji DOM4, nie powinny dziedziczyć poleceń węzłowych, to jednak nazwę interfejsu "NamedNodeMap" pozostawiono ze względów historycznych.

Interfejs NamedNodeMap nie dziedziczy z żadnego innego interfejsu w ogólnym ujęciu DOM, chociaż w środowisku JS obiekty implementujące ten interfejs będą dziedziczyły z prototypu najwyższego rzędu. Zachowanie takie jest czymś normalnym w przypadku języka ECMAScript.

Mapę nazwanych atrybutów można uzyskać za pomocą właściwości:

Właściwości NamedNodeMap#

NazwaOpis
NamedNodeMap.lengthZwraca liczbę atrybutów z listy atrybutów.

Metody NamedNodeMap#

NazwaOpis
NamedNodeMap.getNamedItem()Zwraca pierwszy atrybut o określonej nazwie kwalifikowanej z listy atrybutów.
NamedNodeMap.getNamedItemNS()Zwraca atrybut o określonej przestrzeni nazw i nazwie lokalnej z listy atrybutów.
NamedNodeMap.item()Zwraca atrybut o określonym indeksie z listy atrybutów.
NamedNodeMap.removeNamedItem()Usuwa pierwszy atrybut o określonej nazwie kwalifikowanej z listy atrybutów i zwraca referencję do usuniętego atrybutu.
NamedNodeMap.removeNamedItemNS()Usuwa atrybut o określonej przestrzeni nazw i nazwie lokalnej z listy atrybutów i zwraca referencję do usuniętego atrybutu.
NamedNodeMap.setNamedItem()Dodaje lub zastępuje pasujący pod względem przestrzeni nazw i nazwy lokalnej istniejący atrybut przekazanym atrybutem w liście atrybutów i w zależności od sytuacji zwraca odpowiednie wartości.
NamedNodeMap.setNamedItemNS()Dodaje lub zastępuje pasujący pod względem przestrzeni nazw i nazwy lokalnej istniejący atrybut przekazanym atrybutem w liście atrybutów i w zależności od sytuacji zwraca odpowiednie wartości.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
[LegacyUnenumerableNamedProperties]
interface NamedNodeMap # {
	readonly attribute unsigned long length;
	getter Attr? item(unsigned long index);
	getter Attr? getNamedItem(DOMString qualifiedName);
	Attr? getNamedItemNS(DOMString? namespace, DOMString localName);
	Attr? setNamedItem(Attr attr);
	Attr? setNamedItemNS(Attr attr);
	Attr removeNamedItem(DOMString qualifiedName);
	Attr removeNamedItemNS(DOMString? namespace, DOMString localName);
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

NamedNodeMap (H1) Wstęp (H2) Właściwości NamedNodeMap (H3) Metody NamedNodeMap (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)