DOMTokenList#

DOMTokenList.length#

Właściwość length zwraca liczbę słów z uporządkowanego zestawu słów skojarzonego z danym zestawem słów DOM. Jeśli uporządkowanego zestawu słów jest pusty to zwrócona zostanie wartość 0. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var tokens = domTokenList.length;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	function showTokens(set){
		return Array.prototype.slice.call(set).join(" ");
	}

	var html = document.documentElement; // referencja do elementu HTML

	document.write(html.classList.constructor); // function DOMTokenList() { [native code] }
	document.write("<br>");
	document.write(html.classList.length); // 0 - brak słów w uporządkowanym zestawie słów

	document.write("<br><br>");

	html.className = "Test1 Test2 Test3"; // ustawiamy wartość atrybutu class

	document.write(showTokens(html.classList)); // Test1 Test2 Test3
	document.write("<br>");
	document.write(html.classList.length); // 3

</script>

Właściwość length pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface DOMTokenList {
	readonly attribute unsigned long length;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

DOMTokenList (H1) DOMTokenList.length (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)