DOMError#

DOMError.name#

Właściwość name zwraca nazwę danego błędu w postaci łańcuch znakowego, która przekazana została w czasie tworzenia błędu. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var error_name = domError.name;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	var newError = new DOMError("blad1", "Niedozwolona operacja");

	document.write(newError.name); // blad1
	document.write("<br>");
	document.write(newError.message); // Niedozwolona operacja

	document.write("<br><br>");

	document.write(newError); // [object DOMError]
	document.write("<br>");
	document.write(newError.constructor); // function DOMError() { [native code] }
	document.write("<br>");
	document.write(newError.__proto__); // [object DOMErrorPrototype]
	document.write("<br>");
	document.write(newError.__proto__ == DOMError.prototype); // true

</script>

Na chwilę obecną jedynie przeglądarka Firefox pozwala na wywoływanie interfejsu DOMError w roli konstruktora, dlatego powyższy przykład należy testować właśnie w niej.

Właściwość name pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute DOMString name;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

DOMError (H1) DOMError.name (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)