Text (rozszerzenie)#

Wstęp#

Specyfikacja P&S (WHATWG) rozszerza podstawowy interfejs Text o jedną dodatkową właściwość mającą wpływ na proces serializacji węzłów typu Text (niepewna "pieśń przyszłości" - szczegóły).

Dodatkowe polecenie jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla interfejsu Text, dlatego też w definicji Web IDL rozszerzenie realizowane jest za pomocą interfejsu cząstkowego.

Węzły tekstowe są powiązane z flagą serializacji CDATA # (serialize as CDATA flag). Jej obecność oznacza, że dany węzeł tekstowy powinien zostać zserializowany do postaci zgodnej z wymogami sekcji CDATA.

Właściwości Element#

NazwaOpis
Text.serializeAsCDATAZwraca lub ustawia stan flagi serializacji CDATA dla danego węzła.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
partial interface Text # {
	attribute boolean serializeAsCDATA;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Text (rozszerzenie) (H1) Wstęp (H2) Właściwości Element (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)