Comment#

Wstęp#

Interfejs Comment stanowi definicję Web IDL dla jednego z węzłów występujących w drzewie węzłów. Obiekty typu Comment są potocznie nazywane węzłami komentarzowymi # (pochodna węzłów znakowych) i skojarzone zostały z kilkoma podstawowymi zagadnieniami.

Interfejs Comment dziedziczy z interfejsu CharacterData, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia).

Węzeł komentarzowy można utworzyć za pomocą poleceń:

Inne Comment#

NazwaOpis
new Comment()Konstruktor tworzący nowy węzeł komentarzowy z określonymi danymi tekstowymi.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
[Constructor(optional DOMString data = "")]
interface Comment # : CharacterData {
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Comment (H1) Wstęp (H2) Inne Comment (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)