Ogólne#

NamedNodeMap#

W tym miejscu umieszczam powtarzające się specyficzne pojęcia i algorytmy w interfejsie NamedNodeMap.

Pojęcia#

namespace

Obiekt typu NamedNodeMap jest skojarzony z elementem # (element), czyli jakimś węzłem elementowym.

namespace

Obiekt typu NamedNodeMap posiada także listę atrybutów # (attribute list), którą jest lista atrybutów z jego elementu.

supported property indices

Obsługiwane indeksy właściwości # (supported property indices) w obiekcie typu NamedNodeMap są liczbami z przedziału od 0 do liczby atrybutów z jego listy atrybutów minus jeden. Jeśli lista atrybutów jest pusta, to indeksy właściwości nie są obsługiwane.

supported property names

Obsługiwane nazwy właściwości # (supported property names) w obiekcie typu NamedNodeMap, wszystkie niewyliczalne, są wartościami z listy zwracanej według następujących kroków:

  1. Niech names będzie listą zawierającą nazwy kwalifikowane z atrybutów w liście atrybutów skojarzonej z tym obiektem NamedNodeMap, zgodnie z kolejnością, ale z pominięciem duplikatów.
  2. Jeśli element skojarzony z tym obiektem typu NamedNodeMap znajduje się w przestrzeni nazw HTML oraz jego właścicielem jest dokument HTML, to dla każdej (for each) nazwy kwalifikowanej name w names wykonaj poniższe podkroki:

    1. Niech lowercaseName będzie name po przekonwertowaniu na małe znaki ASCII.
    2. Jeśli lowercaseName nie jest równe name to usuń name z names.
  3. Zwróć names.
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Ogólne (H1) NamedNodeMap (H2) Pojęcia (H3) namespace (H4) namespace (H4) supported property indices (H4) supported property names (H4)