Node#

Node.rootNode#

Właściwość rootNode zwraca korzeń dla danego węzła węzła. Jeśli węzeł nie posiada rodzica to zawsze zwrócona zostanie referencja do niego samego. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var root = node.rootNode;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	document.write(document); // [object HTMLDocument]
	document.write("<br>");
	document.write(document.rootNode); // [object HTMLDocument]
	document.write("<br>");
	document.write(document.documentElement.rootNode); // [object HTMLDocument]
	document.write("<br>");
	document.write(document.body.rootNode); // [object HTMLDocument]

	document.write("<br><br>");

	document.write("<br>");
	document.write(document.createElement("div").rootNode); // [object HTMLDivElement]
	document.write("<br>");
	document.write(document.createTextNode("").rootNode); // [object Text]

</script>

Na chwilę obecną jedynie przeglądarka Firefox zaimplementowała właściwość rootNode.

Właściwość rootNode pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Node : EventTarget {
	readonly attribute Node rootNode;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Node (H1) Node.rootNode (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)