Zdarzenia#

Typ wheel#

Typ:wheel
Interfejs:WheelEvent
Sync / Async:Async
BąbelkowanieTak
Zaufane celeElement
AnulowanieTak
Domyślna akcjaPrzewijanie lub powiększanie dokumentu
Kontekst
(zaufane zdarzenia)
 • Event.target: wierzchni cel zdarzenia
 • UIEvent.view: defaultView
 • UIEvent.detail: 0
 • MouseEvent.screenX: jeśli kółko jest powiązane z urządzeniem wskazującym to wartość bazująca na pozycji wskaźnika względem ekranu, w przeciwnym razie 0
 • MouseEvent.screenY: jeśli kółko jest powiązane z urządzeniem wskazującym to wartość bazująca na pozycji wskaźnika względem ekranu, w przeciwnym razie 0
 • MouseEvent.clientX: jeśli kółko jest powiązane z urządzeniem wskazującym to wartość bazująca na pozycji wskaźnika względem obszaru operacyjnego, w przeciwnym razie 0
 • MouseEvent.clientY: jeśli kółko jest powiązane z urządzeniem wskazującym to wartość bazująca na pozycji wskaźnika względem obszaru operacyjnego, w przeciwnym razie 0
 • MouseEvent.altKey: wartość true jeśli modyfikator 'Alt' był aktywny, w przeciwnym razie false
 • MouseEvent.ctrlKey: wartość true jeśli modyfikator 'Control' był aktywny, w przeciwnym razie false
 • MouseEvent.metaKey: wartość true jeśli modyfikator 'Meta' był aktywny, w przeciwnym razie false
 • MouseEvent.shiftKey: wartość true jeśli modyfikator 'Shift' był aktywny, w przeciwnym razie false
 • MouseEvent.button: jeśli kółko jest powiązane z urządzeniem wskazującym to wartość bazująca na aktualnie wciśniętym przycisk, w przeciwnym razie 0
 • MouseEvent.buttons: jeśli kółko jest powiązane z urządzeniem wskazującym to wartość bazująca na aktualnie wciśniętych przyciskach, 0 jeśli żaden nie był wciśnięty
 • MouseEvent.relatedTarget: null
 • WheelEvent.deltaX: wartość reprezentująca przewinięcie strony wzdłuż osi X lub ruch kółka wokół osi X (w jednostkach z deltaMode)
 • WheelEvent.deltaY: wartość reprezentująca przewinięcie strony wzdłuż osi Y lub ruch kółka wokół osi Y (w jednostkach z deltaMode)
 • WheelEvent.deltaZ: wartość reprezentująca przewinięcie strony wzdłuż osi Z lub ruch kółka wokół osi Z (w jednostkach z deltaMode)
 • WheelEvent.deltaMode: wartość reprezentująca jednostkę (piksele, linie lub strony) dla właściwości deltaX, deltaY i deltaZ.

Zdarzenie typu wheel musi zostać wysłane przez aplikację kliencką w chwili, kiedy kółko urządzenia wskazującego zostało obrócone wokół dowolnej osi, lub kiedy równoważne urządzenie wejściowe (np. trackball, niektóre tablety lub touchpady, itp.) emulują takie zachowanie. W zależności od platformy i urządzenia wejściowego ukośne delty kółka mogą być wysyłane zarówno jako pojedyncze zdarzenie wheel z wieloma niezerowymi osiami lub jako osobne zdarzenia wheel dla każdej niezerowej osi.

Typową domyślną akcją dla zdarzenia typu wheel jest przewijanie (lub w niektórych przypadkach powiększanie) dokumentu o zadaną wartość. Jeśli zdarzenie zostanie anulowane to implementacje nie mogą przewijać lub powiększać dokumentu (lub wykonywać wszelkich innych zależnych od implementacji domyślnych akcji, które są skojarzone z tym zdarzeniem).

W niektórych aplikacjach klienckich lub urządzeniach wejściowych prędkość z jaką kółko zostało obrócone może mieć wpływ na wartości delta, tak że większe prędkości będą generowały większe delty.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		input {vertical-align: top;}
		input:hover {outline: 3px solid green;}
		#box {width: 200px; height: 200px; margin-bottom: 5px; overflow:auto; display: inline-block;}
		#box div {height: 2000px; background-color: #a08080;}

	</style>

</head>

<body>

	<p>Obracaj kółko myszy w obrębie poniższych elementów by odczytać poszczególne cechy zdarzenia.</p>

	<div id="box">
			<div></div>
	</div>
	<input size="40" type="text" value="Jakiś początkowy tekst">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla przechwyconego zdarzenia:</p>
	<p id="info"></p>

	<script>

		var box = document.getElementById("box");
		var input = document.getElementsByTagName("input")[0];
		var info = document.getElementById("info");

		function readInfo(e){

			var data = "Interfejs: " + e
				+ "<br>" + "e.type: " + e.type
				+ "<br>" + "e.target: " + e.target
				+ "<br>" + "e.relatedTarget: " + e.relatedTarget
				+ "<br>" + "e.deltaX: " + e.deltaX
				+ "<br>" + "e.deltaY: " + e.deltaY
				+ "<br>" + "e.deltaZ: " + e.deltaZ
				+ "<br>" + "e.deltaMode: " + e.deltaMode
				+ "<br>" + "e.currentTarget: " + e.currentTarget
				+ "<br>" + "e.eventPhase: " + e.eventPhase + "<br><br>";

			info.innerHTML = data + info.innerHTML;

		}

		box.addEventListener("wheel", readInfo, false);
		input.addEventListener("wheel", readInfo, false);

	</script>

</body>

</html>

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Zdarzenia (H1) Typ wheel (H2) Specyfikacje i inne materiały (H3)