EventListener#

Wstęp#

Interfejs EventListener stanowi definicję Web IDL dla obiektu, który spełnia pomocniczą rolę w czasie pracy z interfejsem EventTarget. Obiekt typu EventListener jest potocznie nazywany uchwytem zdarzenia # (event handler), nasłuchem zdarzenia (event listener) lub obserwatorem zdarzenia (event observer).

Nazwa "EventListener" została zachowana z powodów historycznych. Uchwyt zdarzenia i analogiczne określenia są szerszymi pojęciami. W zwiazku z tym dla obiektów typu EventListener będę używał nazwy funkcja zwrotna #, wywołanie zwrotne lub procedura obsługi.

Funkcja zwrotna zawiera w sobie jedną metodę, która jest wymagana przy rejestrowaniu lub usuwaniu uchwytów zdarzeń w danym obiekcie. Interfejs EventListener nie posiada innych poleceń, np. nie definiuje stałych, jak w przypadku interfejsu NodeFilter, dlatego też nie jest bezpośrednio udostępniany pod globalną zmienną o tej samej nazwie. Nie można utworzyć obiektu implementującego interfejs EventListener za pomocą dedykowanej metody DOM. Interfejs ten będziemy implementowali samodzielnie w standardowym obiekcie JS.

Interfejs EventListener nie dziedziczy z żadnego innego interfejsu w ogólnym ujęciu DOM, chociaż w środowisku JS obiekty implementujące ten interfejs będą dziedziczyły z prototypu najwyższego rzędu. Zachowanie takie jest czymś normalnym w przypadku języka ECMAScript.

Metody EventListener#

NazwaOpis
EventListener.handleEvent()Metoda wywoływana w trakcie przetwarzania danego uchwytu zdarzenia.

Interfejs Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
callback interface EventListener {
	void handleEvent(Event event);
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

EventListener (H1) Wstęp (H2) Metody EventListener (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)