KeyboardEvent#

KeyboardEvent.code#

Właściwość code zwraca łańcuch znakowy reprezentujący wciśnięty klawisz (bez uwzględniania zmian klawiaturowych), który spowodował wysłanie danego zdarzenia. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var code_key = keyboardEvent.code;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Przy tworzeniu zdarzenia wartością domyślną dla właściwości code musi być pusty łańcuch znakowy.

Właściwość code przechowuje łańcuch znakowy identyfikujący fizyczny klawisz. Łańcuch ten nie zależy od aktualnego układy klawiatury lub stanu modyfikatora, zatem poszczególne klawisze za każdym razem zwrócą tę samą wartość. Dopuszczalne wartości kodów umieszczono w kilku tabelach z kodami dla zdarzeń klawiatury.

W przypadku syntetycznych zdarzeń możemy samodzielnie ustawić wartość klawisza (bez modyfikacji) dla zdarzenia, np. w czasie tworzenia zdarzenia.

Wartość klawisza po uwzględnieniu modyfikacji można odczytać przy użyciu właściwości KeyboardEvent.key.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		input:focus {outline: 5px solid green;}

	</style>

	<script>

		// Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu
		window.onload = function(){

			var input = document.getElementById("input");
			var info = document.getElementById("info");

			function readInfo(e){

				var data = "Interfejs: " + e
					+ "<br>" + "e.type: " + e.type
					+ "<br>" + "e.code: " + e.code
					+ "<br>" + "e.key: " + e.key + "<br><br>";

				info.innerHTML = info.innerHTML + data;

			}

			input.addEventListener("keydown", readInfo, false);
			input.addEventListener("keyup", readInfo, false);

		}

	</script>

</head>

<body>

	<p>Ustaw zogniskowanie w poniższej kontrolce i wciśnij dowolny klawisz (z opcjonalnym modyfikatorem) by uzyskać szczegółowe informacje dla zdarzenia.</p>
	<input id="input" type="text" value="Wybierz mnie">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla przechwyconego zdarzenia:</p>
	<p id="info"></p>

</body>

</html>

Na chwilę obecną żadna aktualna przeglądarka internetowa nie obsługuje właściwości code.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute DOMString code;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

KeyboardEvent (H1) KeyboardEvent.code (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)