NodeList#

Wstęp#

Interfejs NodeList stanowi definicję Web IDL dla uporządkowanych kolekcji, których elementami mogą być węzły dowolnego rodzaju. Obiekty typu NodeList są potocznie nazywane kolekcjami węzłowymi # i skojarzone zostały z kilkoma podstawowymi zagadnieniami.

Kolekcja węzłowa stanowi najogólniejszy rodzaj kolekcji, jaki może pojawić się w dokumentach XML czy HTML. Z racji tego, że jej elementami mogą być dowolne węzły, to w praktyce będzie niewiele poleceń, które mogą taką kolekcję utworzyć. Kolekcja węzłowa, w zależności od użytego polecenia, może być aktualna lub statyczna (ten drugi wariant oznaczono znakiem *).

Interfejs NodeList nie dziedziczy z żadnego innego interfejsu w ogólnym ujęciu DOM, chociaż w środowisku JS obiekty implementujące ten interfejs będą dziedziczyły z prototypu najwyższego rzędu. Zachowanie takie jest czymś normalnym w przypadku języka ECMAScript.

Kolekcję węzłową można uzyskać za pomocą poleceń zawartych w poniższej tabeli:

NodeList

DOM4:

HTML5:

RadioNodeList

HTML5:

Właściwości NodeList#

NazwaOpis
NodeList.lengthZwraca liczbę węzłów zawartych w danej kolekcji węzłowej.

Metody NodeList#

NazwaOpis
NodeList.item()Zwraca węzeł o określonym indeksie z danej kolekcji węzłowej.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
interface NodeList # {
	getter Node? item(unsigned long index);
	readonly attribute unsigned long length;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

NodeList (H1) Wstęp (H2) Właściwości NodeList (H3) Metody NodeList (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)