Node#

Node.childNodes#

Właściwość childNodes zwraca kolekcję typu NodeList ze wszystkimi dziećmi należącymi do danego węzła (zgodnie z porządkiem drzewa). Jeśli węzeł nie posiada żadnych dzieci to zwrócona zostanie pusta kolekcja. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var childs = node.childNodes;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że właściwość childNodes operuje wyłącznie na dzieciach danego węzła, ale pomija dalszych jego potomków. W razie konieczności należałoby napisać własny algorytm przechodzenia po drzewie węzłów oparty na iteracjach (pętle) lub rekurencjach (funkcje) w połączeniu z innymi właściwościami dostępnymi dla każdego rodzaju węzła. Nie należy zapominać także o wbudowanym iteratorze węzłowym, który z zasady operuje na wszystkich węzłach należących do jego korzenia (włącznie z nim samym).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	document.write(document.childNodes); // [object NodeList]
	document.write("<br>");
	document.write(document.childNodes.length); // 1
	document.write("<br>");
	document.write(document.body.childNodes.length); // 4
	document.write("<br>");
	document.write(document.body.firstChild.childNodes.length); // 0 - pusta kolekcja

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Node : EventTarget {
	[SameObject] readonly attribute NodeList childNodes;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Node (H1) Node.childNodes (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)