Node#

Node.ownerDocument#

Właściwość ownerDocument zwraca właściciela skojarzonego z danym węzłem. W przypadku węzła typu Document (lub innych dziedziczących po nim) zwrócona zostanie wartość null. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var owner = node.ownerDocument;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	document.write(document); // [object HTMLDocument]
	document.write("<br>");
	document.write(document.ownerDocument); // null
	document.write("<br>");
	document.write(document.documentElement.ownerDocument); // [object HTMLDocument]
	document.write("<br>");
	document.write(document.body.ownerDocument); // [object HTMLDocument]

	document.write("<br><br>");

	var newDocXML = document.implementation.createDocument(null, null, null); // nowy dokument XML
	var newElement1 = document.createElement("div");
	var newElement2 = newDocXML.createElement("div");

	document.write(newDocXML); // [object XMLDocument]
	document.write("<br>");
	document.write(newDocXML.ownerDocument); // null
	document.write("<br>");
	document.write(newElement1.ownerDocument); // [object HTMLDocument]
	document.write("<br>");
	document.write(newElement2.ownerDocument); // [object XMLDocument]
	document.write("<br>");
	document.write(newElement1 == newElement2); // false

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Node : EventTarget {
	readonly attribute Document? ownerDocument;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Node (H1) Node.ownerDocument (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)